Sju år med Get Online Week

Något har hänt med Get Online Week – i alla fall i Sverige! Vi deltog första gången 2011, samordnat genom dåvarande kansliet för Digidelkampanjen. De första årens aktiviteter handlade mycket om att våga sig […]

Läs mer

En återblick av eMedborgarveckan 2016

Under årets eMedborgarvecka nådde över 170 aktörer tillsammans fler än 20000 deltagare, varav ca 15000 nåddes via olika digitala interaktioner där deltagande mättes. Aktiviteterna under eMedborgarveckan har inriktat sig mot alla olika målgrupper. Det […]

Läs mer

E-medborgarveckan är en nationell kampanj som vill få fler bekväma med internet och e-tjänster

E-medborgarveckan är en nationell kampanj som vill få fler bekväma med internet och e-tjänster. Kampanjen nådde i år 20 000 deltagare och lockar i allt störrescreenshot_202 utsträckning människor med annat modersmål än svenska. E-medborgarveckan […]

Läs mer

Ett axplock på evenemang under eMedborgarveckan 16

Här följer lite exempel på vad som händer runtom Sverige under eMedborgarveckan.         Länstrafiken Örebro deltar i E-medborgarvecka Syftet är att öka kunskapen kring Länstrafikens digitala kanaler och på så vis […]

Läs mer

Växande digital klyfta kräver statlig handling

Staten måste ta ett större ansvar för den digitala delaktigheten. I dag finns inget samlat ansvar för digitalisering och hur exempelvis e-tjänster ska spridas till fler. Det är hög tid att regeringen pekar ut […]

Läs mer

SKL möter IT-Guide -Webbsändning 12 Oktober 2016

Se SKL:s webbsändning här nedan från den 12 oktober 2016 där IT-guide, berättar om sin verksamhet där unga lär äldre om Internet m.m. It-guiderna har stor vana och goda kunskaper om datorer och mobiltelefoner. […]

Läs mer

Konstruktivt samtal kring Digitalt medborgarskap med civilminister Ardalan Shekarabi

Den 26 oktober träffade en mindre grupp ur Digidelnätverkets Samverkansledning civilminister Ardalan Shekarabi och hans närmaste medarbetare på inbjudan av ministern. Under samtalet diskuterades regeringens syn och satsningar på digitaliseringsarbetet inom offentliga Sverige. Vi […]

Läs mer

Get Online Week 17

Digidelnätverket har glädjen att för sjunde året i rad arrangera Sveriges deltagande i den europeiska kampanjveckan Get Online Week 2017 som äger rum 27 mars- 2 april 2017, alltså vecka 13. Alla som arbetar […]

Läs mer