Digitalt först – hur utvecklar vi digitalt sen?

Att vara digitalt kompetent är en del av att vara socialt delaktig och aktiv i samhället – det är en demokratisk rättighet! Under Internetdagarna arrangerade Digidelnätverket ett endagsprogram. Där presenterades bland annat DigidelCenter, digitala […]

Läs mer

FALU DEMOKRATIVECKA 2017

Nu är det full fart på Falu demokrativecka 2017. Veckan äger rum 9-15 september och handlar om allas vårt ansvar, vår rätt och vår möjlighet att delta i det offentliga samtalet och bidra till […]

Läs mer

Digidelnätverket i möte med digitaliseringsminister Peter Eriksson

Vikten av att öka digital delaktighet Fem representanter från Digidelnätverkets Samverkansledning, däribland Föreningen Sambruks verkst.tjm, träffade igår digitaliseringsminister Peter Eriksson för en diskussion kring behovet av kompetenshöjande insatser för användare av ny teknik och […]

Läs mer

En studie om folkbibliotekens arbete med digital delaktighet

Denna rapport kartlägger folkbibliotekens insatser för digital delaktighet under 2016. Rapporten bygger på resultat utifrån dels en enkät som SKL skickat ut till alla 290 kommuner i landet, och dels utifrån intervjuer med 5 […]

Läs mer

Ny guide för vuxna som hjälper sina föräldrar med internet

Hälften av alla över 75 år använder idag internet. Men samhället digitaliseras allt mer och det finns många som behöver hjälp med den nya tekniken. Internetstiftelsen i Sverige, IIS, släpper nu en guide som […]

Läs mer

Sju år med Get Online Week

Något har hänt med Get Online Week – i alla fall i Sverige! Vi deltog första gången 2011, samordnat genom dåvarande kansliet för Digidelkampanjen. De första årens aktiviteter handlade mycket om att våga sig […]

Läs mer

En återblick av eMedborgarveckan 2016

Under årets eMedborgarvecka nådde över 170 aktörer tillsammans fler än 20000 deltagare, varav ca 15000 nåddes via olika digitala interaktioner där deltagande mättes. Aktiviteterna under eMedborgarveckan har inriktat sig mot alla olika målgrupper. Det […]

Läs mer

E-medborgarveckan är en nationell kampanj som vill få fler bekväma med internet och e-tjänster

E-medborgarveckan är en nationell kampanj som vill få fler bekväma med internet och e-tjänster. Kampanjen nådde i år 20 000 deltagare och lockar i allt störrescreenshot_202 utsträckning människor med annat modersmål än svenska. E-medborgarveckan […]

Läs mer

Ett axplock på evenemang under eMedborgarveckan 16

Här följer lite exempel på vad som händer runtom Sverige under eMedborgarveckan.         Länstrafiken Örebro deltar i E-medborgarvecka Syftet är att öka kunskapen kring Länstrafikens digitala kanaler och på så vis […]

Läs mer

Växande digital klyfta kräver statlig handling

Staten måste ta ett större ansvar för den digitala delaktigheten. I dag finns inget samlat ansvar för digitalisering och hur exempelvis e-tjänster ska spridas till fler. Det är hög tid att regeringen pekar ut […]

Läs mer