Tillgänglighetsredogörelse för Digidel.se

Digidelnätverket står bakom den här webbplatsen, och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Mer om Digidelnätverket finns här: https://digidel.se/om-oss/.  I denna tillgänglighetsredogörelse beskriver vi hur digidel.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi strävar efter att uppnå god tillgänglighet genom att följa branschstandarden WCAG 2.1 nivå AA.

Webbriktlinjer: https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/1-utga-fran-wcag-2-1-niva-aa/

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har testat digidel.se med följande verktyg:

PDF-dokument är testade med PDF-kollen (https://pdf-kollen.se/)

Innehåll som inte uppfyller tillgänglighets WCAG 2.1 nivå AA

  • Pdf-dokument är inte tillgänglighetsanpassade
  • Webbsidan behöver förstärka sin kontrast på vissa delar
  • Vissa kodelement saknas eller är felaktiga

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi arbetar hela tiden för att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Epost: hej@digidel.se
Telefon: 076-000 13 15

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) här: https://www.digg.se/tdosanmalan

Hoppa till huvudnavigering