Webbinarieserie om att skapa enkla digitala lösningar

Illustration på hand som håller mobiltelefon samt datum för tre webbinarier under hösten 2023. Det är den 11 oktober, den 23 oktober och 14 november.

Hur utformar man tjänster som är enkla att använda? Hur går en samskapande process till? Hur ser det ut när äldre designar vissa delar av 1177 så att de blir enklare att använda? 

Under hösten bjuder Begripsam, PRO och Digidel in till tre öppna webbinarier. Syftet är att sprida en öppen metod för att samskapa digitala lösningar och öka kunskapen om kognitiv tillgänglighet.

Tre webbinarium för dig som…

  • driver digital transformation i offentlig sektor
  • utvecklar digitala lösningar för verksamhet i offentlig sektor
  • privatperson som vill vara med och göra digitalisering
  • administrerar ett pensionärsråd eller dylikt
  • arbetar med samverkan mellan civilsamhället och offentlig sektor
  • är verksam på bibliotek, öppna mötesplatser eller andra kontaktytor i kommunens regi

Anmälan till webbinarium

Om projektet DigiSen och webbinarieserien på PRO:s webbsida

11 oktober kl 9-12 – Guide till samskapande

I samband med webbinariet lanseras ett öppet metodmaterial för samskapande. Seminariet innehåller både en steg-för-steg introduktion till metoden och samtal med kommunal verksamhet och seniorföreningar som testat arbetssättet. Skrolla längst ner i det här inlägget för att se detaljerad agenda.

23 oktober kl 13-16 – Prototyp i samskapande

Under webbinariet visas en prototyp av 1177 som tagits fram inom ramen för forskningsprojektet CoDeAc och vidareutvecklats inom PRO:s projekt DigSen. Vi presenterar en designmetod där användarna kommer in tidigt i processen och är delaktiga i utvecklingen. Agenda publiceras snart.

14 november kl 9-12 – Att skapa digitala tjänster som fungerar för alla användare

Hur utformar man tjänster som är enkla att använda? Att följa riktlinjerna i WCAG – som lagstiftningen hänvisar till – räcker inte. Under webbinariet får du en introduktion till kognitiv tillgänglighet, vägledande principer och handfasta rekommendationer. Agenda publiceras snart.

 

– – – – – – –

Agenda för det första webbinariet (11 okt)

Del 1: Klockan 9.00-9.45

Inledning

Åsa Lindestam, ordförande, Pensionärernas Riksorganisation, PRO

Hur kan digitaliseringen bli effektiv?

– Digitaliseringens oförutsedda effekter
– Därför räcker det inte att följa lagen
– Grundprinciper för att skapa enkel och begriplig design
– Effektiv digitalisering genom användarmedverkan
– Det här säger äldre om sina kommuners digitala tjänster

Stefan Johansson, Teknologie doktor och affilierad fakultet vid KTH, VD Begripsam

Tillsammans skapar vi bättre e-tjänster

– Så skapar vi digitala tjänster för äldre invånare
– Erfarenheter och lärdomar från Rättviks samarbete med projektet Digisen
– Användarundersökningar säger inte allt. Vi behöver forum för dialog

Sara Hansson, IT-strateg, Rättviks kommun

Del 2: Klockan 10.00-10.45

Hur tar vi oss an den digitala utvecklingen gemensamt?

– Tänk helhet och hela vägen, en modell för effektiv digitalisering
– Borås erfarenheter av att låna ut surfplattor gratis till äldre
– Sätt individen i centrum, skapa förutsättningar för en effektiv digitalisering

Lena Dalhberg, projektledare, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, Kompetenscenter välfärdsteknik, Avdelningen för Vård och Omsorg

Genomgång av metoder och material

– Beskrivning av den samskapande metoden
– Så bjuder du in till, och genomför möten
– Olika roller i den samskapande och iterativa processen
– Öppna upp för nya lösningar genom att arbeta tvärfunktionellt

Stefan Johansson, Teknologie doktor och affilierad fakultet vid KTH, VD Begripsam

Del 3: Klockan 11.00-11.45

Panelsamtal under ledning av moderator Terese Raymond, nationell samordnare för Digidel.

Anita Hilldén, ordförande i PRO-Tyresö och ledamot i Tyresö kommuns pensionärsråd.

Marie Näslund, samhällspolitisk chef, PRO

Lena Dalhberg, projektledare, SKR, Kompetenscenter välfärdsteknik, Avdelningen för Vård och Omsorg

Sara Hansson, IT-strateg, Rättviks kommun

Stefan Johansson, Teknologie doktor och affilierad fakultet vid KTH, VD Begripsam

 

Anmälan till webbinarium

Om projektet DigiSen och webbinarieserien på PRO:s webbsida