eMedborgarveckan

eMedborgarveckan 2024 7-13 oktober

För tionde året i rad lyfter Digidelnätverket vårt dagliga arbete med digital delaktighet! eMedborgarveckan består av ett brett utbud av aktiviteter med fokus på allmänhetens möten med digital samhällsservice.

Samhällets e-tjänster måste vara enkla att använda

Arbete med digital delaktighet handlar om människans möte med teknik och vad som kan göras för underlätta det mötet. Flera vardagsbestyr har till exempel blivit svåra att utföra för personer som saknar e-legitimation eller har kognitiva svårigheter. Tillgång till internet och uppdaterad teknik är en annan avgörande faktor för att del av digital samhällservice. Dessutom förväntas övergången från analog till digital kontakt ofta ske i ett självlärande. Många digitala hinder är svåra att lösa för den som drabbas. Det är hur vi bygger digitala tjänster – och möjliggör för alla att kunna använda dessa – som påverkar.

För många personer är den digitala vardagen beroende av tillgång till sociala nätverk och så kallade varma experter. Kommunvägledare, integrationslotsar, bibliotekarier, hälsokonsulenter är exempel på yrkesgrupper som – tillsammans med anhöriga – överbryggar olika hinder som uppstår i samhällets digitala transformation. Vissa kommuner har samlat digitalt stöd i en särskild funktion, till exempel på DigidelCenter. En del kommuner har även anställt så kallade digitala fixare. De gör hembesök till personer som är 65 år eller äldre och kan hjälpa till med att visa den digitala tekniken. Under eMedborgarveckan lyfter Digidelnätverket många av de insatser som pågår runt om i landet för att alla ska kunna ta del av vår gemensamma digitala vardag.

Medie- och informationskunnighet

En allt mer digitaliserad vardag betyder att alla måste tolka och förstå olika typer av medier. Via uppkopplade skärmar nås vi av ett sammelsurium av nyheter, samhällsinformation, humor, hälsningar, desinformation, reklam, påverkanskampanjer och mer. Detta kräver att alla har ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt samt förstår digitaliseringens påverkan på både samhälle och individ. Biblioteken använder sig av det internationella kunskapsområdet medie- och informationskunnighet (media and information literacy) där MIK är ett samlingsbegrepp för de kompetenser som gör att människor kan hantera, värdera och analysera det informationsflöde som förekommer via olika medietyper och i digitala lösningar.

Många aktörer kraftsamlar i samband med eMedborgarveckan

Vi är många aktörer som arbetar på olika sätt med att underlätta medborgarnas möten med digitala vardagstjänster. Kampanjen är ett verktyg för att skapa lokal samverkan mellan olika professioner i samhällets digitalisering. Det är viktigt att skapa kontakter mellan de som utvecklar e-tjänster, de som ger digitalt stöd och allmänheten som ska använda dem.

Aktörer under eMedborgarveckan skapar sina egna aktiviteter. Det arrangeras föreläsningar, kurser, minimässor och drop-in-tillfällen med digital hjälp på flera hundra olika platser runt om i landet. Det övergripande syftet är att öka den digitala delaktigheten och användningen av e-tjänster med fokus på de offentliga. Under eMedborgarveckan vill Digidel förmedla att alla användares upplevelse räknas om vi ska lyckas med digitaliseringen av samhället!

För att använda eMedborgarveckans kampanjmaterial ska eventet vara kostnadsfritt och öppet för allmänheten. Alla insatser finansieras lokalt. Samordningsfunktionen i Digidelnätverket koordinerar och följer upp eMedborgarveckan.

Oktober är även EU:s informationssäkerhetsmånad. I Sverige anordnar MSB och Polisen kampanjen “Tänk säkert”. Syftet med kampanjen är att öka medvetenheten om informations- och cybersäkerhetsfrågor.

Inspireras av tidigare eMedborgarveckor

Rapport från eMedborgarveckan 2019
Fullträff för digital älgjakt på äldreboendet
Sparbanken ger Bromöllaborna digital stöd
Obiggreplitheer synliggör bibliotekets arbete
Robertsfors satsar på delaktighet hela hösten
Skinnskatteberg ordnar e-mässa för invånarna
Vallentuna vill utmana besökarnas världsbild
Grästorp bygger digitalt självförtroende
Eskilstuna visar e-tjänster och ordnar föreläsning
Digidelnätverkets årsrapport 2018 som inkluderar data från eMedborgarveckan
Rapport om eMedborgarveckan 2017
Rapport om eMedborgarveckan 2016
Rapport om eMedborgarveckan 2015
Rapport om eMedborgarveckan 2014

Kontakt

För mer information kontakta samordnare Terese Raymond.
Mejl: terese@digidel.se
Telefon: 0760 – 00 13 15

Hoppa till huvudnavigering