Podcasten Digitalsamtal

En mikrofon framför skärm med ljudbearbetingsprogram

I avsnitt 150 samtalar Anders Thoresson med Terese Raymond om digital delaktighet och om eMedborgarveckan. Lyssna!

Läs mer

eMedborgarveckan 2018

Nu pågår eMedborgarveckan! Det är en nationell kampanjvecka där e-tjänsternas tillgänglighet är i fokus. På massor av platser i Sverige arrangeras insatser som främjar ökad användning av e-tjänster och ökad digital delaktighet.

Läs mer

Starta ett DigidelCenter

Kvinna håller i en mobiltelefon

Internetstiftelsen fördelar projektmedel för att starta ett DigidelCenter. Kommuner som helhet eller kommunal förvaltning/enhet kan ansöka. Ansökan för höstens utlysning stängde 2018-09-30.

Läs mer

Digidel i Almedalen

En vy över parken Almedalen i Visby

Vilka parter skulle kunna samarbeta för att driva och skala upp den digitala fortbildningen för allmänheten i Sverige? Det är frågan när Arbetsförmedlingen och Google bjudit in Digidelnätverket till ett rundabordssamtal och kreativt möte i Almedalen.

Läs mer

Digitaliseringsminister besöker DigidelCenter

Digitaliseringsminister Peter Eriksson på scenen på Motala Digidelcenter 13 mars 2018

Med anledning av att Digidelnätverket beviljats projektmedel under 2018 besökte digitaliseringsminister Peter Eriksson DigidelCenter i Motala.

Läs mer

Digital delaktighet – nu når vi ännu fler!

Digidelnätverket har genom regeringsbeslut beviljats bidrag under 2018 för att inrätta en central kampanj- och samordningsfunktion. Syftet är att främja digital delaktighet och möjliggöra för personer att höja sin digitala kompetens. Sedan Digidelkampanjens avslut […]

Läs mer

ALL DIGITAL Week

Den 19-25 mars 2018 arrangerade ALL DIGITAL Week, som är det nya namnet på Get Online Week. Det är en europeisk kampanjvecka där alla som arbetar för ökad digital delaktighet kan delta.

Läs mer

Digitalt först – hur utvecklar vi digitalt sen?

Att vara digitalt kompetent är en del av att vara socialt delaktig och aktiv i samhället – det är en demokratisk rättighet! Under Internetdagarna arrangerade Digidelnätverket ett endagsprogram. Där presenterades bland annat DigidelCenter, digitala […]

Läs mer

FALU DEMOKRATIVECKA 2017

Nu är det full fart på Falu demokrativecka 2017. Veckan äger rum 9-15 september och handlar om allas vårt ansvar, vår rätt och vår möjlighet att delta i det offentliga samtalet och bidra till […]

Läs mer

Digidelnätverket i möte med digitaliseringsminister Peter Eriksson

Vikten av att öka digital delaktighet Fem representanter från Digidelnätverkets Samverkansledning, däribland Föreningen Sambruks verkst.tjm, träffade igår digitaliseringsminister Peter Eriksson för en diskussion kring behovet av kompetenshöjande insatser för användare av ny teknik och […]

Läs mer