Digital kompetens – en demokratifråga!

Affisch till Internetdagarna, text: Digital kompetens – en demokratifråga!

Ett digitaliserat samhälle bygger på medborgarnas digitala kompetens. Att alla kan ta del av samhällets e-tjänster och vara medvetna användare av internet är viktigt – både på individnivå och för en hållbar samhällsutveckling. Det gäller att ständigt uppdatera sin digitala kompetens. Det är en viktig demokratifråga.

Två keynotes och tre seminarium

Du som anmäler dig till ett spår på Internetdagarna får ta del av två keynote-sessions och tre seminarium som är specifika för just det spår du valt. Under tisdagen, som är dagen då “Digital kompetens – en demokratifråga!” äger rum, är det Zeynep Tufekci, Ben Hammersley och Tricia Wang som är Keynote-talare.

Läs om Zeynep Tufekci på IND18
Läs om Ben Hammersley på IND18
Läs om Tricia Wang på IND18

Vårt första (10:30-12:30) av tre seminarium är ett mer överblickande pass där vi bland annat ger en introduktion till samhällets digitalisering och reder ut varför digital kompetens är en demokratifråga. Ni kommer också att få ta del av Digitaliseringsrådets lägesrapporter “Digital kompetens” och “Digital trygghet” samt Internetstiftelsens nyutkomna årliga rapport “Svenskarna och internet 2018”.

Vårt andra seminarium (14:00-15:00) är ett mer praktiskt pass där Kurtzgesagt och Wikimedia berättar om effektivt arbete för kunskapsbygge på webben.

Vårt tredje seminarium (15:30-17:00) är ännu ett praktiskt pass där tre olika verksamheter beskriver hur de arbetar med mötesplatser och samverkan för att främja digital kompetensutveckling och digital delaktighet. På det sista passet kommer även Terese Raymond, nationell koordinator för Digidelnätverket, att beskriva årets två kampanjveckor.

Läs programmet på Internetdagarnas webb

Skynda köp en biljett!

Det kostar 1250 SEK (ink moms) att besöka ett spår på Internetdagarna. Det finns ett fåtal biljetter kvar.

Köp nu – 1250 SEK/dag

Teckentolkad webbsändning

Vi kommer att direktsända (livestreama) våra tre seminarium. Direktsändningen teckentolkas i realtid men den kommer inte att textas live. Däremot kommer vi att texta