Nationell kartläggning över digitalt stöd

Illustration med sveriges karta

Under ALL DIGITAL Weeks 2023 kartlägger vi digitalt stöd till medborgare runtom i landet. Vi har valt att begränsa denna första sökning till erbjudande om hjälp som tillhandahålls utan kostnad inom den gemensamma välfärden.

Data publiceras här med start i början av juni!