Rapporter från Digidel

Länken öppnar en ny flik. → Digidel – Rapport 2013 (pdf) → eMedborgarveckan – Rapport 2014 (pdf) → eMedborgarveckan – Rapport 2015 (pdf) → eMedborgarveckan – Rapport 2017 (pdf) → eMedborgarveckan – Berättelser från aktörer (pdf) → […]

Läs mer

Grafik Digidel

Digidel-logo Det finns en gemensam grafisk grund som alla DigidelCenter får använda. Det allra viktigaste är Digidel-märket. Vi erbjuder en grönblå variant och en svart. Hör av er om ni vill anpassa märket på […]

Läs mer

Insatser för digital kompetens på folkbiblioteken

Insatser för digital kompetens på folkbiblioteken” (2017) är en studie om folkbibliotekens arbete med digital delaktighet. Rapporten gjordes av Ida Norberg på uppdrag av SKL, Digidelnätverket och Kungliga biblioteket. → Läs rapporten som PDF […]

Läs mer

Digital kompetens

Digital kompetens innehåller många olika typer av färdigheter. Här finns internationella och nationella definitioner av begreppet. Digitaliseringskommissionens definition (SOU 2015:28) Digital kompetens utgörs av i vilken utsträckning man är förtrogen med digitala verktyg och […]

Läs mer

Kunskapsbank

Digidelnätverket vill sprida både kunskap och verktyg för att arbeta med digital delaktighet. Här publicerar vi en materialbank med aktuellt och användbart material. Materialbanken är under uppbyggnad och kommer att fyllas på kontinuerligt. Senast […]

Läs mer

Podcasten Digitalsamtal

I avsnitt 150 samtalar Anders Thoresson med Terese Raymond om digital delaktighet och om eMedborgarveckan. Lyssna!

Läs mer