Digital delaktighet – nu når vi ännu fler!

Digidelnätverket har genom regeringsbeslut beviljats bidrag under 2018 för att inrätta en central kampanj- och samordningsfunktion. Syftet är att främja digital delaktighet och möjliggöra för personer att höja sin digitala kompetens.

Sedan Digidelkampanjens avslut för fem år sedan har nätverket Digidel arbetat för ökad digital delaktighet. I lokala och regionala initiativ har tusentals människor fått hjälp med teknik och sina digitala frågor. I takt med att allt fler samhällstjänster blir digitala måste också hela befolkningen öka sin digitala kompetens.

– Digital kompetens är avgörande idag för att delta i samhället. Den som inte kan ta del av digitala nyheter, samtal och e-tjänster hamnar i ett socialt utanförskap. Digidel vill att alla människor ska få möjlighet att vara med, säger Terese Raymond, koordinator för Digidelnätverket.

Nätverket Digidel är ett samarbete för alla som vill vara med och främja digital delaktighet, bland annat bibliotek, folkbildningsorganisationer, SeniorNet, kommuner och myndigheter.

– Det saknades verkligen en aktör som kan överblicka de fantastiska insatser för att främja digital delaktighet som sker runtom i landet. Nu kan Digidelnätverket fortsätta sprida kunskap och möjliggöra samverkan inom digitaliseringsfrågor, säger Ann Wiklund, en av initiativtagarna till Digidelnätverket.

Under 2018 kommer Digidelnätverkets nationella samordningsfunktion bland annat att koordinera, följa upp och dokumentera insatser under de två kampanjveckorna ALL DIGITAL Week och eMedborgarveckan (vecka 41). Vidare kommer samordningsfunktionen att kunna bistå med praktiska verktyg och expertis för att genomföra regionala och lokala initiativ för ökad digital delaktighet.

Regeringens bidrag administreras för nätverkets del genom Föreningen Sambruk.

Har ni frågor till Digidelnätverket är ni varmt välkomna att kontakta Terese Raymond (koordinator).
E-post: hej@digidel.se
Telefon: 076-000 13 15