eMedborgarveckan 2023

eMedborgarveckan, 9-15 oktober 2023

Under eMedborgarveckan samlar och visar Digidelnätverkets aktörer sitt dagliga arbete. Det är ett brett utbud av aktiviteter med fokus på allmänhetens möten med digital samhällsservice.

Arbetar du med folkbildande insatser eller digital vägledning? Hör av dig till oss så kan vi notera dina insatser på eMedborgarveckans karta.

Formulär för att registrera insats 9-15 oktober

Många aktörer kraftsamlar

Vi är många som arbetar på olika sätt med att underlätta medborgarnas möten med digitala vardagstjänster. Kampanjen är ett verktyg för att skapa lokal samverkan mellan olika professioner i samhällets digitalisering. Vi vill öka kontakterna mellan de som utvecklar e-tjänster, de som ger digitalt stöd och allmänheten som ska använda dem.

Aktörer under eMedborgarveckan gör sina egna aktiviteter. Det arrangeras föreläsningar, kurser, minimässor och drop-in-tillfällen med digital hjälp på flera hundra olika platser runt om i landet. Det övergripande syftet är att öka den digitala delaktigheten och användningen av e-tjänster med fokus på de offentliga. Under eMedborgarveckan vill Digidel förmedla att alla användares upplevelse räknas om vi ska lyckas med digitaliseringen av samhället!

För att använda eMedborgarveckans kampanjmaterial ska eventet vara kostnadsfritt och öppet för allmänheten. Alla insatser finansieras lokalt. Samordningsfunktionen i Digidelnätverket koordinerar och följer upp eMedborgarveckan.

Varma experter

För många personer är den digitala vardagen beroende av tillgång till sociala nätverk och så kallade varma experter. Kommunvägledare, integrationslotsar, bibliotekarier, hälsokonsulenter är exempel på yrkesgrupper som – tillsammans med anhöriga – överbryggar olika hinder som uppstår i samhällets digitala transformation. Vissa kommuner har samlat digitalt stöd i en särskild funktion, till exempel på DigidelCenter. En del kommuner har även anställt så kallade digitala fixare. De gör hembesök till personer som är 65 år eller äldre och kan hjälpa till med att visa den digitala tekniken.

Under eMedborgarveckan lyfter Digidelnätverket många av de insatser som pågår runt om i landet för att alla ska kunna ta del av vår gemensamma digitala vardag.

Inspiration från förr

När eMedborgarveckan 2019 genomfördes hade Digidels nationella samordning extern finansiering och kunde satsa extra på kartläggning och uppföljning. Det blev en, tycker vi, superinspirerande rapport!

Läs rapporten om Pianobarer, digital älgjakt och en bloggande 107-åring