All Digital Week

ALL DIGITAL Week är en europeisk kampanjvecka där alla som arbetar för ökad digital delaktighet kan delta. Det kostar ingenting att anmäla sig, men varje aktör bekostar själv sin egen aktivitet. ALL DIGITAL Week 2020 äger rum den 23-29 mars.

Central samordnings- och kampanjfunktion

Digidelnätverkets samverkansledning bistår alla aktörer som vill medverka under ALL DIGITAL Week med grafiskt material och vägledning. 

Huvudteman för kampanjveckan

  • Lyfta insatser inom livslångt lärande för att öka digitala färdigheter
  • Förespråka mediekunnighet och kritiskt tänkande
  • Skapa tillit till teknik genom att utveckla kunskap om säkerhet online
  • Utveckla kompetens hos arbetstagare inom branscher som påverkas av digital transformation

Originalformulering på engelska

  • Advocate for a lifelong learning approach to enhancing digital skills
  • Promote media literacy and critical thinking
  • Build trust in technology by developing cybersecurity and online safety skills
  • Develop skillsets for workforces affected by digital transformation

En europeisk kampanj

Till skillnad från eMedborgarveckan, som är vår egen nationella kampanjvecka, är ALL DIGITAL Week en kampanj som sker samtidigt över hela Europa.

Läs mer på den europeiska webbplatsen för ALL DIGITAL Week

Kampanjmaterial

Logos, banners, affischer och produktblad. Vi har översatt och skapat lite extra kampanjmaterial till dig som ska arrangera event under ALL DIGITAL Week.

Kampanjmaterial till ALL DIGITAL Week

En rapport från Sverige

Digidelnätverket summerar alla initiativ i Sverige och skriver en rapport till huvudarrangören ALL DIGITAL.

Kontakt

För frågor, tips om kontakter eller för att bolla idéer, välkomna att kontakta oss! Projektledare för ALL DIGITAL Week 2020 i Sverige: Terese Raymond (länken öppnar ditt e-postprogram)

Hoppa till huvudnavigering