All Digital Week

ALL DIGITAL Week är en europeisk kampanjvecka där alla som arbetar för ökad digital delaktighet kan delta. Det kostar ingenting att anmäla sig, men varje aktör bekostar själv sin egen aktivitet. ALL DIGITAL Week 2020 äger rum den 23-29 mars.

Central samordnings- och kampanjfunktion

Digidelnätverkets samverkansledning bistår alla aktörer som vill medverka under ALL DIGITAL Week med grafiskt material och vägledning. 

Huvudteman för kampanjveckan

  • Främja mediekunnighet genom att utveckla kritiskt tänkande och digital läs- och skrivkunnighet.
  • Skapa trygghet och tillit till teknik genom att utveckla kunskap om säkerhet online.
  • Förbättra anställningsbarhet genom att utveckla rätt kompetens för nya digitala jobb.

Originalformulering på engelska

  • Promote media literacy by developing critical thinking and digital literacy
  • Build safety and trust in technology by developing cybersecurity skills
  • Enhance employability by developing the right skills for the new digital jobs.

En europeisk kampanj

Till skillnad från eMedborgarveckan, som är vår egen nationella kampanjvecka, är ALL DIGITAL Week en kampanj som sker samtidigt över hela Europa. → Läs mer på den europeiska webbplatsen för ALL DIGITAL Week

Kampanjmaterial

Logos, banners, affischer och produktblad. Vi har översatt och skapat lite extra kampanjmaterial till dig som ska arrangera event under ALL DIGITAL Week. → Kampanjmaterial till ALL DIGITAL Week

En rapport från Sverige

Digidelnätverket summerar alla initiativ i Sverige och skriver en rapport till huvudarrangören ALL DIGITAL.

Kontakt

För frågor, tips om kontakter eller för att bolla idéer, välkomna att kontakta oss! Projektledare för ALL DIGITAL Week 2020 i Sverige: Terese Raymond (länken öppnar ditt e-postprogram)

Hoppa till huvudnavigering