ALL DIGITAL Weeks

All digital weeks 2024 äger rum 13-31 maj

ALL DIGITAL Weeks är en europeisk kampanj där alla som arbetar för ökad digital delaktighet kan delta. Det kostar ingenting att anmäla sig men varje aktör bekostar själv sin egen aktivitet.

ALL DIGITAL Weeks 2024 äger rum den 13 maj till den 31 maj.

Samordning i Sverige

Digidel bistår alla aktörer som vill medverka under ALL DIGITAL Weeks med grafiskt material och vägledning.

Anmäl att ni deltar med en eller flera aktiviteter

→ Här kommer du snart att kunna registrera arrangemang under ALL DIGITAL Weeks

Huvudteman för kampanjveckorna

  • Öka digital kompetens samt främja digital inkludering och tillgänglighet
  • Främja digital läskunnighet och motverka/hantera desinformation
  • Främja användningen av European Digital Competence Framework (DigComp) och utforska utvecklingen av European Digital Skills Certificate (EDSC)
  • Uppnå cybersäkerhet och ett säkrare internet
  • Förbättra STEM- och STE(A)M-färdigheter för samhället och uppmuntra flickor och kvinnors deltagande i STEM-studier och karriärer (STEAM = Science, Technology, Engineering, Arts, and Math)

Originalformuleringar över kampanjens “core themes” på engelska

  • Enhancing digital skills and promoting digital inclusion and accessibility
  • Fostering digital literacy and tackling disinformation
  • Promoting the use of the European Digital Competence Framework (DigComp) and exploring the development of the European Digital Skills Certificate (EDSC)
  • Achieving cybersecurity and safer internet
  • Improving STEM and STE(A)M skills for society and encouraging girls’ and women’s participation in STEM studies and careers

Läs mer på den europeiska webbplatsen för ALL DIGITAL Weeks

Kampanjmaterial

Logos, banners, affischer och produktblad. Vi har översatt och skapat lite extra kampanjmaterial till dig som ska arrangera event under ALL DIGITAL Weeks.

Gå till kampanjmaterialet

Kontakt

För frågor, tips om kontakter eller för att bolla idéer, välkomna att kontakta oss! Samordnare för ALL DIGITAL Weeks 2024 i Sverige: Terese Raymond och Jonna Steinrud (länkarna öppnar ditt e-postprogram)

Hoppa till huvudnavigering