ALL DIGITAL Weeks

All digital weeks 2024 äger rum 13-31 maj

ALL DIGITAL Weeks är en europeisk kampanj där alla som arbetar för ökad digital delaktighet kan delta. Det kostar ingenting att anmäla sig men varje aktör bekostar själv sin egen aktivitet.

ALL DIGITAL Weeks 2024 äger rum den 13 maj till den 31 maj.

Samordning i Sverige

Digidel bistår alla aktörer som vill medverka under ALL DIGITAL Weeks med grafiskt material och vägledning.

Anmäl att ni deltar med en eller flera aktiviteter

Här kan du registrera arrangemang under ALL DIGITAL Weeks 2024

Huvudteman för kampanjveckorna

 • Digitala färdigheter för sysselsättning, entreprenörskap och innovation
  (kompetensutveckling för alla, från grundläggande till avancerade färdigheter)
 • Digitala färdigheter inom “jämlikhet, mångfald och inkludering” – från grundläggande till avancerad
 • DigComp, DigCompEdu och certifieringar för “digital skills”
  (MyDigiSkills, European Digital Skills Certificate, DigComp Hub)
 • Digital medie- och informationskunnighet (MIK) och desinformation
 • Cybersäkerhet och säkrare internet
 • Digitala färdigheter för miljö och hållbarhet
  (hänvisning till Twin Transition, GreenComp, SDGs)
 • Digitala färdigheter för specifika sektorer
 • Tillämpningen av AI (artificiell intelligens) i utbildning och träning

Originalformuleringar över kampanjens “core themes” på engelska

 • Digital Skills for employment, entrepreunership and innovation
  (reskilling and up-skilling for all from basic to advanced skills)
 • Digital Skills in “Equity, Diversity and Inclusion’’ – from basic to advanced
 • DigComp, DigCompEdu and Digital Skills Certifications
  (MyDigiSkills, European Digital Skills Certificate, DigComp Hub)
 • Digital media literacy and disinformation
 • Cybersecurity and safer internet
 • Digital Skills for Environment and Sustainability
  (reference to Twin Transition, GreenComp, SDGs)
 • Digital Skills for specific sectors
  (education, cultural and creative industries, transportation, health…).
 • The application of AI (Artificial Intelligence) in education and training

Läs mer på den europeiska webbplatsen för ALL DIGITAL Weeks

Kampanjmaterial

Logos, banners, affischer och produktblad. Vi har översatt och skapat lite extra kampanjmaterial till dig som ska arrangera event under ALL DIGITAL Weeks.

Gå till kampanjmaterialet

Kontakt

För frågor, tips om kontakter eller för att bolla idéer, välkomna att kontakta oss! Samordnare för ALL DIGITAL Weeks 2024 i Sverige: Terese Raymond och Jonna Steinrud (länkarna öppnar ditt e-postprogram)

Hoppa till huvudnavigering