Digidel i Almedalen

En vy över parken Almedalen i Visby

Vilka parter skulle kunna samarbeta för att driva och skala upp den digitala fortbildningen för allmänheten i Sverige? Det är frågan när Arbetsförmedlingen och Google bjudit in Digidelnätverket till ett rundabordssamtal och kreativt möte i Almedalen.

Digital kompetens och digitala vardagskunskaper är inte bara en förutsättning för att vara en aktiv samhällsmedborgare. Det är också avgörande för att bli anställningsbar, nu och i framtiden.

Stort behov av digital vidareutbildning

Målet i regeringens digitaliseringsstrategi är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, och ett av de fem uppsatta delmålen handlar om att alla medborgare ska vara förtrogna med digitala verktyg och tjänster. Detta kommer att ställa höga krav på digital vidareutbildning hos den enskilda individen men också hos arbetsgivare. Behovet av en offentligt driven vidareutbildning kommer sannolikt också att öka. Sedan 2017 erbjuder Arbetsförmedlingen och Google tillsammans kostnadsfria utbildningar i digitala färdigheter under samarbetsprojektet Digitala Jag som en del av Googles Digitalakademin.

Nya förslag för digital kompetenshöjning

Det behövs betydligt fler och större samarbetsprojekt om Sverige ska lyckas att uppnå delmålet om digital kompetens hos medborgarna. Målsättningen med rundabordssamtalet är att landa i en rad konkreta och kraftfulla förslag på aktörer och samarbeten som gör verklig skillnad inom området digital kompetenshöjning.

Deltagare på rundabordssamtalet

Jenny Birkestad, SKL/Digitaliseringsrådet
Jan Gulliksen, KTH/Digitaliseringsrådet
Per Lagerström, Futurion
Daniel Lindsjöö, Hermods
Claes-Olof Olsson, Digidelnätverket
Sara Övreby, Google
Erik Sandström, Arbetsförmedlingen


Rundabordssamtalet äger rum den 1 juli. Vi delar resultatet från rundabordssamtalet i en uppföljning på det här inlägget.