Om Digidelnätverket

Genom samverkan och delad kunskap arbetar Digidelnätverket för att öka den digitala delaktigheten och tillgängligheten till digitala tjänster i Sverige. Digidelnätverket är ett icke-hierarkiskt, obundet och demokratiskt nätverk.

Bakgrund

Nätverket bildades när den nationella kampanjen för ökad digital delaktighet, Digidel2013, avslutades i december 2013. Det är också kampanjens syfte som ligger till grund för Digidelnätverkets arbete: “Alla ska våga, vilja och kunna ta del av internet, med dess möjligheter till delaktighet i den digitala samhällsutvecklingen, tillgång till tjänster, service, information, utbildning och underhållning.”

Kampanjen Digidel2013

År 2010 var det 1,7 miljoner svenskar över 16 år som aldrig eller mycket sällan använde internet. Digidelkampanjens mål var att med gemensamma krafter få ytterligare minst 500 000 svenskar att börja använda internet innan utgången av år 2013. Målet var även att bidra till att de som redan är på nätet blir än bättre på att ta tillvara möjligheterna som internet erbjuder för att underlätta vardags-sysslor, vara delaktig i samhällsutvecklingen, få en bättre vård och omsorg, större möjlighet till arbete och en bättre utbildning. Målet uppnåddes och stämdes av i den årliga studien Svenskarna och internet, som publiceras av Internetstiftelsen i Sverige, IIS.

En avslutande rapport med diskussioner och förslag som byggts på erfarenheter från kampanjen överlämnades till regeringen i november 2013.

→ Läs rapporten som sammanfattar kampanjen Digidel2013

Uppdrag 2018-2019

Digidelnätverket har genom regeringsbeslut beviljats bidrag under 2018 och 2019 för en central kampanj- och samordningsfunktion. Syftet är att främja digital delaktighet och möjliggöra för personer att höja sin digitala kompetens.

Tidigare partners

  • Under 2015 finansierades Digidelnätverkets arbete av Internetstiftelsen i Sverige (IIS) samt av regeringen/näringsdepartementet.
  • Under 2016 gav IIS stöd till de två kampanjveckorna Get Online Week (heter numera ALL DIGITAL Week) och eMedborgarveckan.
  • Under 2017 finansieras  de två kampanjveckorna av Kungliga Biblioteket (KB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Hoppa till huvudnavigering