eMedborgarveckan

eMedborgarveckan 10-års jubileum

En kampanjvecka om att göra digitalisering så att ingen lämnas utanför. 

I bred samverkan har Digidelnätverket under 10 års tid samordnat eMedborgarveckan med fokus på människans möte med samhällets digitalisering. Kampanjveckan har alltid varit vecka 41 och den gemensamma kraftsamlingen består i massor av utforskande aktiviteter. Det kan till exempel handla om lärande insatser för att öka medie- och informationskunnighet, experimentverkstad för att prova olika typer av välfärdsteknik eller att samskapa olika e-tjänster för att optimera användbarhet och tillgänglighet.

Alla som medverkar under eMedborgarveckan arrangerar egna lokala aktiviteter. Det enda kravet som finns för att använda kampanjmaterialet är att aktiviteten ska vara öppen för allmänheten.

10 års-jubileum

I år är det 10 år sedan både Digidelnätverket och eMedborgarveckan startade. Programmet är långt från klart men vi kommer både att ge vår berättelse från ett decennium av arbete med digital delaktighet och ta sikte på framtiden.

Digital delaktighet skapas på många olika sätt

Genom kampanjen eMedborgarveckan har Digidel under 10 års tid visat hur ett ekosystem av funktioner växer fram för att underlätta samhällets digitala transformation. Ta gärna del av tidigare rapporter.

→ Rapport från eMedborgarveckan 2023 publiceras inom kort
→ Under pandemin var eMedborgarveckan mestadels digital
Rapport från eMedborgarveckan 2019
Digidelnätverkets årsrapport 2018 som inkluderar data från eMedborgarveckan
Rapport om eMedborgarveckan 2017
Rapport om eMedborgarveckan 2016
Rapport om eMedborgarveckan 2015
Rapport om eMedborgarveckan 2014

 

För mer information kontakta Jonna Steinrud eller Terese Raymond.