Uppstart av nätverk om välfärdsbibliotek

Runt om i landet växer olika former av välfärdsbibliotek fram. Finns det ett behov av att lära av varandra om möjligheter och utmaningar?

Forskare vid Högskolan i Borås har tagit initiativ till Välfärdsbiblioteket.se. Nu bjuder de, tillsammans med Digidel, in er alla som vill att vara med och diskutera strategiska och taktiska frågor om välfärdsteknik på bibliotek.

  • Vi träffas digitalt (Zoom)
  • Tisdag 10 oktober kl 13:00-14:30

Tema: Varför nätverka om välfärdsbibliotek?

Preliminär agenda för den första träffen:

  • Kort presentationsrunda
  • Dialog om hur visioner och mål omsätts i praktik, med fokus på hur vi kan samverka i nätverk för att stödja varandra
  • Nätverket Välfärdsbiblioteket.se – former, framtid, möjligheter till engagemang, kommande möten

Anmälan

Anmäl dig genom att skriva till info@valfardsbiblioteket.se.

Zoomlänk skickas ut till anmälda dagen före träffen.

Varmt välkomna!

Bild: Sundsvalls kommun. Från invigningen av den nya visningsmiljön för välfärdsteknik i Sundsvalls stadsbiblioteks DigidelCenter i Kulturmagasinet.