DigidelCenter

Kvinna håller i en mobiltelefon

Teknikutvecklingen går fort och många aktörer satsar på digital service i första hand. På ett DigidelCenter får kommunens invånare tillgång till både teknik och vägledning. Vi vill att alla ska kunna använda internet på ett säkert och medvetet sätt.

DigidelCenter drivs i kommunal regi och är därigenom en pusselbit i ett bredare digitaliseringsarbete. På sikt kan ett DigidelCenter bli en viktig yta för att skapa bryggor mellan användare, vägledare och utvecklare av digital samhällsservice. Just nu finns det ett trettiotal DigidelCenter och fler är på gång!

Vad gör ett DigidelCenter?

Verksamheten på DigidelCenter ska vara behovsdriven. Allmänheten är den primära målgruppen men det finns inget som hindrar att ett DigidelCenter även arrangerar interna fortbildningar inom kommunen. Många DigidelCenter är placerade på bibliotek vilket medför att personalen har hög kunnighet inom medie- och informationskunnighet (MIK). De flesta DigidelCenter har återkommande temakvällar där till exempel banken kommer och hjälper till med BankID eller en kontaktperson på 1177 kommer och visar deras e-tjänster. Utöver det brukar DigidelCenter ha digital drop-in för frågor om konsumenteknik ett par tillfällen i veckan.

Det finns fem grundläggande kriterier (*) som ett DigidelCenter ska uppfylla:

  • Att vara en tillgänglig plats/funktion dit alla kan komma för att utan kostnad få hjälp med den digitala vardagen.
  • Att samverka i ett erfarenhets- och datadrivet nationellt utvecklingsarbete.
  • Att ingå i kommunens gemensamma digitaliseringsarbete.
  • Att vara regeringens utpekade aktör inom främjande av digital kompetens.
  • Att värna om digital delaktighet som en mänsklig rättighet.

(*) Kriterierna uppdaterades i ett gemensamt arbete hösten 2023.

Vill ni öppna ett DigidelCenter?

Kontakta Terese Raymond som är nationell samordnare för Digidelnätverket.

Läs ett längre reportage om DigidelCenter i Säter och Helsingborg

Angående utlysning av projektmedel 2018

I syfte att främja digital delaktighet beviljade regeringen Internetstiftelsen 9,6 miljoner kronor i bidrag för att inrätta DigidelCenter (N2018/02458/D). Kommuner kunde söka medel via Internetfonden som drivs av Internetstiftelsen i Sverige. Hela 50 ansökningar inkom och därför bistod Internetstiftelsen med ytterligare 2,2 miljoner så att 15 kommuner fick stöd för att starta DigidelCenter. I menyn finns mer information om respektive DigidelCenter. Det finns i nuläget inga besked om ytterligare finansiering eller kommande utlysningar (uppdaterad 26 maj 2022).

Kontaktperson

Terese Raymond, nationell samordnare för Digidel
Mejl: terese@digidel.se
Telefon: 076 – 000 13 15

Sidan uppdaterades senast: 2024-02-06

Hoppa till huvudnavigering