DigidelCenter

Kvinna håller i en mobiltelefon

Teknikutvecklingen går fort och många aktörer har en ambition att nå medborgare på nya sätt. På ett DigidelCenter får kommunens invånare stöd för att kunna ta del av digitaliseringens möjligheter.

DigidelCenter drivs i kommunal regi och är därigenom en del i ett större digitaliseringsarbete. Just nu finns det 26 DigidelCenter på plats och fler är på gång!

Öppna ett DigidelCenter

Verksamheten på DigidelCenter ska vara behovsdriven men en ambition är att besökare ska känna igen konceptet oavsett kommun. Digidelnätverkets nationella koordinator bistår DigidelCenter med ett enhetligt koncept. Det finns tre grundläggande kriterier som ett DigidelCenter ska uppfylla:

  • Vara en tillgänglig och bemannad plats dit alla invånare kan komma för att utan kostnad få hjälp med det digitala.
  • Ha ett uttalat mandat att vara en nod för kommunal medborgarservice med fokus digital delaktighet.
  • Ingå i ett nationellt kvalitetsarbete inom digital handledning, digital kompetens och digitalisering.

Intresserad av att starta ett DigidelCenter? Kontakta Terese Raymond som är nationell samordnare för Digidelnätverket.

Läs ett längre reportage om DigidelCenter i Säter och Helsingborg

Angående utlysning av projektmedel 2018

I syfte att främja digital delaktighet beviljade regeringen Internetstiftelsen 9,6 miljoner kronor i bidrag för att inrätta DigidelCenter (N2018/02458/D). Kommuner kunde söka medel via Internetfonden som drivs av Internetstiftelsen i Sverige. Hela 50 ansökningar inkom och därför bistod Internetstiftelsen med ytterligare 2,2 miljoner så att 15 kommuner fick stöd för att starta DigidelCenter. I menyn finns mer information om respektive DigidelCenter. Det finns i nuläget inga besked om ytterligare finansiering eller kommande utlysningar (uppdaterad 26 maj 2022).

Kontaktperson

Terese Raymond, nationell samordnare för Digidelnätverket
Mejl: hej@digidel.se
Telefon: 076 – 000 13 15

Hoppa till huvudnavigering