DigidelCenter

Kvinna håller i en mobiltelefon

Teknikutvecklingen går fort och många aktörer satsar på digital service i första hand. På ett DigidelCenter får kommunens invånare tillgång till både teknik och vägledning. Vi vill att alla ska kunna använda internet på ett säkert och medvetet sätt.

DigidelCenter drivs i kommunal regi och är därigenom en pusselbit i ett bredare digitaliseringsarbete. På sikt kan ett DigidelCenter bli en viktig yta för att skapa bryggor mellan användare, vägledare och utvecklare av digital samhällsservice. Just nu finns det ett trettiotal DigidelCenter och fler är på gång!

Vilka aktörer finns på ett DigidelCenter?

För att driva ett DigidelCenter behövs samverkan mellan olika aktörer. Eftersom verksamheten är kommunal kan till exempel biblioteken bidra med informationskompetens och informationshantering via digital vägledning eller konsumentvägledare bidra med kunskap om att inte bli lurad när man handlar via sociala medier. Kommunen kan också använda DigidelCenter som en plattform för att arbeta med medborgardialog vid utveckling av nya e-tjänster. Bygglovshandläggare kan finnas på plats vissa tider för att möta allmänhetens frågor eller så finns personer inom den sociala sektorn tillgängliga för hälsofrämjande åtgärder genom arbete med välfärdsbibliotek.

Andra aktörer i ett DigidelCenter kan vara civilsamhället i form av föreningar som till exempel SeniorNet eller studieförbund som anordnar kursverksamhet eller Digifika. Det finns vissa DigidelCenter som har samarbeten med lokalt näringsliv som då erbjuder IT-hjälp eller advokatjour.

Den regionala verksamheten får också plats i ett DigidelCenter. Allmänheten kan ha stor nytta av att via fler kanaler få information om till exempel Länsstyrelsernas uppdrag om digitala betaltjänster, de regionala hjälpmedelscentren, 1177 eller hur kollektivtrafiken är organiserad.

För att få syn på vilka aktörer som finns i ett lokalsamhälle rekommenderar vi att man gör en kartläggning. En mall för en aktörskarta finns här och i denna rapport kan man läsa mer om hur kartläggningen kan användas.

En del i DigidelCenters funktion är att arbeta för en demokratiserad digitalisering. Vissa DigidelCenter ingår i en starkt förankrad organisation direkt från start men det går även att börja i det lilla och växa allt eftersom.

När verksamheten i ett DigidelCenter sker i samverkan men också att allmänheten har möjlighet att ge återkoppling om sin digitala vardag. När DigidelCenter arbetar med att samla information om vilka delar av samhällets digitalisering som fungerar bra och mindre bra kallar vi detta för samhällets feedbackloop.

Vad gör ett DigidelCenter?

Verksamheten på DigidelCenter ska vara behovsdriven. Allmänheten är den primära målgruppen men det finns inget som hindrar att ett DigidelCenter även arrangerar interna fortbildningar inom kommunen. Många DigidelCenter är placerade på bibliotek vilket medför att personalen har hög kunnighet inom medie- och informationskunnighet (MIK). De flesta DigidelCenter har återkommande temakvällar där till exempel banken kommer och hjälper till med BankID eller en kontaktperson på 1177 kommer och visar deras e-tjänster. Utöver det brukar DigidelCenter ha digital drop-in för frågor om konsumenteknik ett par tillfällen i veckan.

Det finns fem grundläggande kriterier (*) som ett DigidelCenter ska uppfylla:

  • Att vara en tillgänglig plats/funktion dit alla kan komma för att utan kostnad få hjälp med den digitala vardagen.
  • Att samverka i ett erfarenhets- och datadrivet nationellt utvecklingsarbete.
  • Att ingå i kommunens gemensamma digitaliseringsarbete.
  • Att vara regeringens utpekade aktör inom främjande av digital kompetens.
  • Att värna om digital delaktighet som en mänsklig rättighet.

(*) Kriterierna uppdaterades i ett gemensamt arbete hösten 2023.

Vill ni öppna ett DigidelCenter?

Kontakta Terese Raymond som är nationell samordnare för Digidelnätverket.

Läs ett längre reportage om DigidelCenter i Säter och Helsingborg

Angående utlysning av projektmedel 2018

I syfte att främja digital delaktighet beviljade regeringen Internetstiftelsen 9,6 miljoner kronor i bidrag för att inrätta DigidelCenter (N2018/02458/D). Kommuner kunde söka medel via Internetfonden som drivs av Internetstiftelsen i Sverige. Hela 50 ansökningar inkom och därför bistod Internetstiftelsen med ytterligare 2,2 miljoner så att 15 kommuner fick stöd för att starta DigidelCenter. I menyn finns mer information om respektive DigidelCenter. Det finns i nuläget inga besked om ytterligare finansiering eller kommande utlysningar (uppdaterad 26 maj 2022).

Kontaktperson

Terese Raymond, nationell samordnare för Digidel
Mejl: terese@digidel.se
Telefon: 076 – 000 13 15

Sidan uppdaterades senast: 2024-02-06

Hoppa till huvudnavigering