eMedborgarveckan 2018

Så är det äntligen dags för den årliga eMedborgaveckan! Över hela landet arrangeras träffar med fokus på samhällets digitala tjänster och digital delaktighet.

Syftet med eMedborgarveckan är att:

  • öka den digitala delaktigheten
  • öka användningen av och kunskapen om e-tjänster, med särskilt fokus på de offentliga
  • skapa ett tillfälle för dialog mellan e-tjänsteutvecklare och de som möter användarna
  • En ständigt aktuell och allt viktigare fråga är att öva ett kritiskt förhållningssätt med mer kunskap om källkritik och hur en kan söka, hantera och bedöma trovärdigheten i information och nyheter på nätet

Alla anmälda arrangörer 2018

Digidelnätverket har skapat en karta där alla anmälda arrangemang finns med.

Karta med anmälda event 2018 (länken öppnar Google Maps i en ny flik)

Årets tema

Året tema är “Digital delaktighet”. Alla arrangörer tolkar temat efter sin verksamhet med fokus på användarnas/besökarnas behov.

I takt med att allt fler samhällstjänster blir digitala måste också hela befolkningen öka sin digitala kompetens. Digital kompetens är avgörande idag för att delta i samhället. Den som inte kan ta del av digitala nyheter, samtal och e-tjänster hamnar i ett socialt utanförskap.

Kommer du att arrangera event under veckan?

→ Anmälan till eMedborgarveckan 2018

Möt din målgrupp och visa dina e-tjänster

Passa på att era visa e-tjänster tillsammans med både vana och ovana användare. Många erbjuder riktade programpunkter, bjuder in till öppet hus eller arrangerar med “hands on” introduktioner. Det är upp till varje deltagande aktör att välja format för sitt arrangemang. En del passar också på att förbättra och öka tillgängligheten till informationen på sina hemsidor.

Vilka är med?

Varje dag ansluter fler sig till årets eMedborgarvecka. Tillsammans skapar vi en vecka fylld med viktig kompetensutveckling inom e-tjänster!

Här är rapporten om eMedborgarveckan 2017

Här är rapporten från eMedborgarveckan 2016

→ Här är rapporten om eMedborgarveckan 2015

Vem är eMedborgare?

I Digidelnätverket menar vi att alla kan vara eMedborgare – oavsett land eller språk. När man kan använda e-tjänster, internet och digitala forum och vägar för att hantera sin vardag, söka och använda information och göra sin röst hörd, är man eMedborgare. Att kunna vara digitalt delaktig är en demokratisk rättighet och den digitala kompetensen kan alltid utvecklas vidare.

Digidelnätverket samordnar kampanjveckan

Digidelnätverket skapar en karta över alla arrangemang i landet och distribuerar kampanjmaterial för både webb och tryck. Dessutom har Digidelnätverket en enkätbaserad uppföljning och skriver en rapport som summerar årets eMedborgarvecka.

Kontakt

För frågor, tips om kontakter eller för att bolla idéer, är du alltid välkommen att kontakta oss!

Nationell koordinator, eMedborgarveckan 2018
Terese Raymond (länken öppnar ditt e-postprogram)