Digital frukost om DigidelCenter

Illustration med texten allt om DigidelCenter

Under våren arrangeras fyra digitala temafrukostar för dig som vill veta mer om DigidelCenter. Terese Raymond, nationell samordnare för Digidel, berättar om hur befintliga DigidelCenter arbetar och vilken funktion det kan ha i kommunens digitaliseringsarbete. 

Terese kommer även berätta om lyckade samarbeten i kommuner med DigidelCenter samt hur verksamheten relaterar till satsningar på välfärdsteknik och e-tjänster. Allra sist något om hur man går tillväga för att starta ett DigidelCenter och plats för egna frågor. Varmt välkommen!

Tid: 08:00-08:45
Plats: Digitalt (Zoom)
Datum: 9 feb, 9 mars, 6 april och 9 maj.

Anmälan till digital frukost den 9 februari

Anmälan till digital frukost den 9 mars

Anmälan till digital frukost den 6 april

Anmälan till digital frukost den 9 maj