Svenskarna och internet 2018

En senior, kanske en mor- eller farförälder, tar selfie med spädbarn

Så gott som alla svenskar, 98 %, har tillgång till internet hemma och nio av tio har en smartmobil. Det visar Internetstiftselsens undersökning Svenskarna och internet 2018.

Samtidigt är det 1,1 miljoner svenskar som inte använder internet alls eller gör det mer sällan än varje dag. För specifika tjänster är icke-användarna ännu fler. 1,5 miljoner svenskar använder exempelvis inte Mobilt BankID. Gränsen går inte längre mellan de som använder internet och de som inte gör det alls utan mellan storanvändare och sällananvändare. Redan de som använder internet någon eller några gånger i veckan känner sig mycket mindre delaktiga i det digitala samhället än de som kopplar upp sig dagligen.

Svenskarna och internet är den svenska delen av World Internet Project, ett internationellt forskningsprojekt som följer internets spridning och användning runt om i världen.

Länk till webbplatsen för Svenskarna och internet 2018

Läs och ladda ner rapporten Svenskarna och internet 2018 som PDF (länken öppnas i ny flik)

Foto: Kristina Alexanderson