ALL DIGITAL Week

Den 19-25 mars 2018 arrangerades ALL DIGITAL Week. Det är en europeisk kampanjvecka där alla som arbetar för ökad digital delaktighet kan delta. Det kostar ingenting att anmäla sig, men varje aktör bekostar själv sin egen aktivitet.

Digidelnätverkets nationella grupp har anmält Sveriges deltagande under ALL DIGITAL Week och samlar alla aktiviteter i Sverige.

Huvudteman för kampanjveckan

För ALL DIGITAL Week 2018 aviseras två breda internationella tema som stämmer väl överens med arbetet i Digidelnätverket:

  • Bygg förtroende för teknik genom att utveckla kritiskt tänkande och mediekunskap (inklusive att vara medveten om och bekämpa falska nyheter, hatiska budskap och missbruk av sociala medier)
  • Utveckla ett livslångt lärande för att förbättra digitala färdigheter i en ständigt föränderlig och alltmer digitalorienterad ekonomi.

En europeisk kampanj

Till skillnad från eMedborgarveckan, som är vår egen nationella kampanjvecka, är ALL DIGITAL Week en kampanj som sker samtidigt över hela Europa.

Läs mer på den europeiska webbplatsen för ALL DIGITAL Week

Kampanjmaterial

Logos, banners, affischer och produktblad. Vi har översatt och skapat lite extra kampanjmaterial till dig som ska arrangera event under ALL DIGITAL Week.
Kampanjmaterial till ALL DIGITAL Week

En rapport från Sverige

Digidelnätverket summerar alla initiativ i Sverige och skriver en rapport till ALL DIGITAL som driver veckan med stöd av

Kontakt

För frågor, tips om kontakter eller för att bolla idéer, välkomna att kontakta oss!
Projektledare för ALL DIGITAL Week 2018 (i Sverige):
Terese Raymond (länken öppnar ditt e-postprogram)