Webbinarium under All Digital Weeks

skärm med texten webbinarium ALL DIGITAL Weeks och en kaffekopp med wifi-symbol istället för rök

Digijag – förutsättningar för digital delaktighet

Torsdagen den 20 april, kl 14.00-16.00

Del 1, föreläsning
14.00–14.50
Stefan Johansson från Begripsam, Kerstin Gatu och Michael Kjellberg, från DigiJag och Digijag center, föreläser cirka 15 minuter var.
14.50–15.00
Paus

Del 2, paneldebatt och diskussioner
15.00–15.40
Paneldebatt med Kalle Hellström, Deltagare kursen Anpassad IT, Eric Hedegård, tidigare elev på kursen Anpassad IT, Kristine Petersson, Inre Ringen Sverige samt Therese Wappsell, Inre Ringen Sverige som berättar om vad de gör på sin dator och mobil. Stefan leder debatten.

15.40–16.00
Möjlighet att ställa frågor via chatten. Stefan leder frågestunden.

Anmälan till webbinarium

 


Hur använder PRO:s medlemmar internet?

Torsdagen den 27 april, 8.30-09.00

Den 27 april släpper projektet DigiSen en rapport som redovisar hur över 15 000 medlemmar i PRO svarat på frågor om hur de använder internet. I anslutning till det arrangeras ett öppet webbinarium om rapporten och undersökningen.

Dag: torsdag 27 april
Tid: 8.30 – 9.00
Plats: Zoom (du får en länk när du anmäler dig)

Innehåll:

 • Introduktion av PRO:s förbundssekreterare Johanna Hållén
 • Genomgång av undersökningen och resultatet, Stefan Johansson, Begripsam

Anmälan till webbinarium

 


Enkla och begripliga e-tjänster

Torsdagen den 27 april, kl 12.00-12.45

Välkommen till ett webbinarium om metoder för att utveckla digitala tjänster som är enkla att begripa och använda! Begripsam tog i projektet DigiKog fram rekommendationer för att bygga kognitivt tillgängliga webbplatser och e-tjänster. Rekommendationerna bygger på standarden för kognitiv tillgänglighet, ISO 21801. I projekt DigiSen har vi kommit fram till att samma rekommendationer är giltiga för PRO:s medlemmar. Kognitiv tillgänglighet handlar om människors perception, minne, koncentration/uppmärksamhet, intellektuell förmåga, motivation, emotion samt tidigare kunskap och erfarenhet.

Dag: 27 april
Tid: 12.00 – 12.45
Plats: Zoom (du får en länk när du anmäler dig)

Innehåll:

 • Introduktion av Marie Näslund, samhällspolitisk chef, PRO
 • Enkla och begripliga e-tjänster
  Stefan Johansson, Begripsam
 • Digitalisering i offentlig sektor och digital delaktighet
  Terese Raymond, Nationell samordnare för Digidel

Anmälan till webbinarium

 


Välfärdsbibliotekvad är det

Onsdagen den 3 maj, kl 08.30-10.00

Allt fler kommuner satsar på att stötta sina invånare i att utforska ny vardagsteknik. Det kan ske på många olika sätt. Under det här seminariet gör vi studiebesök hos ett antal välfärdsbibliotek runt om i landet för att höra hur de arbetar (Skövde, Solna, Borås och Tjörn). Du får även ta del av forskning på temat vardagsteknik, digitalisering och social hållbarhet.

Webbinariet är ett samarrangemang mellan Högskolan i Borås, Linköpings universitet, Testbädden AllAgeHub, Solna kommun och Digidelnätverket.

Medverkande:

 • Emina Ekenryd, digital fixare Solna kommun
 • Jonas Söderholm, universitetslektor HB
 • Leif Sandsjö, docent universitetslektor HB
 • Karin Skill, biträdande lektor LIU
 • Terese Raymond, nationell samordnare för Digidel (moderator)

Anmälan till webbinarium