Digitaliseringsminister besöker DigidelCenter

Digitaliseringsminister Peter Eriksson på scenen på Motala Digidelcenter 13 mars 2018

Med anledning av att Digidelnätverket beviljats projektmedel under 2018 besökte digitaliseringsminister Peter Eriksson DigidelCenter i Motala. Det var en dag fylld med goda exempel på hur digital delaktighet kan erbjudas som en viktig del av offentlig service.

IT-Guide var på plats och berättade om sin verksamhet. IT-Guide är nyanlända ungdomar som vill bidra till samhället. De är redan kunniga inom teknik och IT men vill utveckla sitt språk och få arbetslivserfarenhet. IT-Guide lär seniorer använda mobiltelefoner, surfplattor och datorer.

IT-guide på Motala Digidelcenter 13 mars 2018
IT-guider – en del av verksamheten på Digidelcenter i Motala. Foto: Terese Raymond

Under dagen betonade digitaliseringsminister Peter Eriksson att digital delaktighet är en viktig demokratisk aspekt i dagens samhälle. Digidelnätverket som en central kampanj- och samordningsfunktion möjliggör så väl spridning av goda exempel som samverkan mellan olika aktörer som på olika sätt verkar för ökad digital delaktighet och digital kompetens.

– Vem som helst kan vid något tillfälle vara i behov av hjälp med teknik, innehåll i digitala tjänster eller med att finna digital information. Det är en viktig del i den offentliga servicen om vi verkligen vill utveckla demokratin med hjälp av digitalisering, sa Terese Raymond, nationell koordinator för Digidelnätverket.

Peter Eriksson styr roboten Dash på Motala Digidelcenter 13 mars 2018
Digitaliseringsminister Peter Eriksson styr roboten Dash på Digidelcenter i Motala den 13 mars 2018. Foto: Terese Raymond