Ny rapport om digitala samhällshinder

Siluett uppkopplad stad med agenda 2030

Ett framgångsrikt arbete med digitalisering som inte lämnar någon utanför kräver analys av vad som orsakar digitala samhällshinder. Den här rapporten är en genomgång av olika områden som påverkar möjligheten att vara digitalt delaktig i samhället.

 

Digital delaktighet. Digitalisering som inte lämnar någon utanför. (rvn.se)

 

I rapporten finns beskrivningar om hur digital exkludering sker både på individ- och samhällsnivå. Den första delen av rapporten är av mer teoretisk karaktär för att synliggöra bakomliggande orsaker till olika typer av digitala samhällshinder. Den andra delen av rapporten handlar om att göra; här hittar du förslag på praktiska metoder för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället.

Det här är den andra rapporten om digitala samhällshinder som Region Västernorrland och Digidel har tagit fram tillsammans. Den första rapporten, som släpptes maj 2022, visade ett stort behov av stödfunktioner till följd av samhällets digitala omställning. Analysen pekade på nyttan med aktörskartläggningar av lokala insatser för digital delaktighet