Allmänhetens frågor kring digital vardag

Handledning vid lånedator på DigidelCenter i Landskrona

Nu gör Digidelnätverket sin största datainsamling någonsin på temat stödfunktioner som digital självservice har gett upphov till.

Enkäten skickas till bibliotek i alla Sveriges kommuner. Med enkäten vill vi till exempel undersöka i vilken utsträckning personal som ger digital hjälp måste ta en mer handläggande roll dvs förklara, förtydliga och guida i olika ärenden. Vi vill även visa omfattningen av behovet att skanna/skriva ut personliga dokument i samband med digital självservice.

Syftet med undersökningen är att testa ett gemensamt datadrivet arbete som underlag för att tydliggöra rollen för bibliotek och DigidelCenter i samhällets digitala omställning.

Data från enkätundersökningen sparas hos föreningen Sambruk. Sammanställda data kommer att delas via e-post med samtliga som har fått enkäten. Vissa data (ej frisvar och inte heller data för enskilda bibliotek) kommer även att publiceras som öppna data. Resultatet i denna enkät baseras på personalens uppskattningar och bedömningar – inte exakt ärenderegistrering.

Du som har frågor är varmt välkommen att kontakta Terese Raymond, nationell samordnare för Digidel.