Två exempel på hur två skärmar kopplats till samma dator med plexiglas emellan.

Säker digital handledning

Nu är det viktigare än någonsin att alla har möjlighet att använda digitala tjänster. På Västerås stadsbibliotek har IT-handledaren Håkan Wester klurat ut en bra lösning för att kunna ge digital hjälp på plats under pandemin.

Läs mer

Senaste nyheterna

En illustration med texten pratar du digitaliska och under orden svajpa, googla, mejla, streama, lajka och skrolla.

Vägledning för digitala frågor

Alla behöver hjälp med digitala saker ibland. Fråga din kommun eller ditt närmaste bibliotek vilket stöd du kan få.

Läs mer

Tre DigidelCenter i Dalarna gör program tillsammans

För att ge invånarna så stor bredd som möjligt under eMedborgarveckan gör tre DigidelCenter i Dalarna ett gemensamt program.

Läs mer

Kristoffer Hilmersson och Bengt-Gunna Österberg sitter framför en skärm där logotypen för eMedborgarveckan visas.r

Nytt DigidelCenter öppnar i Karlskrona

I samband med eMedborgarveckan öppnar ett DigidelCenter på stadsbiblioteket i Karlskrona. Där kommer invånarna att få hjälp med e-tjänster, källkritik och IT-säkerhet.

Läs mer

Maria Cavalli sitter framför en dator.

Anhöriga uppmärksammas under eMedborgarveckan

I år sammanfaller eMedborgarveckan med Anhörigveckan, då fokus riktas mot personer som vårdar eller stödjer anhöriga.

Läs mer

Logotyp eMedborgarveckan

eMedborgarveckan

Den 5-11 oktober 2020 sker insatser över hela Sverige för att främja ökad användning av e-tjänster och ökad digital delaktighet för alla. Vill du också anmäla ett arrangemang under veckan?

Läs mer

Öppna kurser och guider för ökad digital kompetens

Här är ett informationsblad som kan användas under eMedborgarveckan för att guida besökare till lärresurser som kan användas på egen hand.

Läs mer