Samlad kunskap för dig som arbetar med digital delaktighet.
Inspiration, tips och vägledning

Insikter från statistikinsamling 1.0

Under 8 veckor i maj och juni 2024 hjälptes vi åt i Digidelnätverket att samla in och kategorisera frågor relaterade till en digital vardag. Totalt registrerades 2210 stycken frågor på bibliotek runt om i landet.

Läs mer

Senaste nyheterna

Siluett uppkopplad stad med agenda 2030

Ny rapport om digitala samhällshinder

Rapporten ger en fördjupad bild av hur digital exkludering sker i samhället.

Läs mer

Genom statistik om digitalt vardagstrubbel skapas underlag till förbättringsarbete.

Data om digital vardag

Genom att analysera stora dataset om besökarnas digitala trubbel i vardagen skapas insikter om digitala samhällshinder.

Läs mer

Registrera arrangemang under ALL DIGITAL Weeks 2024

Insatser under All Digital Weeks 2024

Mellan den 13-31 maj pågår All Digital Weeks runt om i Europa. Skriv in dina arrangemang i formuläret så noteras aktiviteterna på Sverige-kartan!

Läs mer

Hur ofta behövs det, enligt din bedömning, hjälp med att skriva ut/skanna material som ska från en offentlig aktör till en annan?

Insikter om behov av vägledning i digital vardag

Vad kan vi lära oss om digital exkludering i samhället baserat på vägledarnas berättelser?

Läs mer

eMedborgarveckan 10-års jubileum

eMedborgarveckan

Den 7-13 oktober är det eMedborgarvecka igen. Och vet ni? I år har både Digidelnätverket och kampanjveckan funnits i 10 år!

Läs mer

All digital weeks 2024 äger rum 13-31 maj

All digital weeks 2024

Den 13-31 maj är det återigen dags för ALL DIGITAL Weeks. Den europeiska kampanjen som ökar digitala färdigheter hos unionens invånare!

Läs mer