Porträttbild av Anna Köhler.

Digitalt fritids ska ge barn trygghet i kristider

I en enkätundersökning svarade 62 procent av barnen att livet inte är som vanligt under coronapandemin, och många tycker att det känns jobbigt eller oroligt. Därför lanserade Rädda barnen nyligen sajten Digifritids.

Läs mer

Senaste nyheterna

En tecknad bild av en samling barn som sträcker upp händerna och en pratbubbla med texten "Vi klarade det tillsammans".

Här finns svaren på barnens frågor om coronaviruset

Möter du barn och ungdomar som är oroliga för coronaviruset? Eller föräldrar som vill ha hjälp att tala om viruset med sina barn?

Läs mer

Porträttbild av Monica Andersson.

Krokom har riggat för digital kärlek på distans

Under devisen ”älska någon på avstånd” har Krokoms kommun försett alla särskilda boenden med surfplattor för videosamtal.

Läs mer

Line Hovrind Aslaksen står framför en affisch med budskapet: delaktighet i en digital tid

Landskrona öppnar DigidelCenter

När bibliotekspersonalen listade alla frågar som besökare ställde blev det tydligt att de flesta av frågorna handlade om det digitala. Det blev starten till ett DigidelCenter i Landskrona.

Läs mer

Solbritt Fontander iklädd en färggrann blus.

IT-handledning på telefon för Örebros seniorer

När coronakrisen slog till fick hela verksamheten pausas. Nu söker IT-Guide nya vägar för att fortsätta att ge digital handledning till äldre invånare i Örebro.

Läs mer

Ola Nilsson står framför en bokhylla. Han har en keps på sig.

Falsk virusinformation blev kurs i källkritik

Världshälsoorganisationen har varnat för den störtflod av falsk information som sprids under den pågående coronapandemin. Ola Nilsson på Digiteket har utifrån aktuella exempel utformat en kurs som ska stärka motståndskraften mot felaktig information.

Läs mer

Jenny Eriksson står med en trave böcker i famnen.

“Digital delaktighet extra viktig i kristider”

Säters bibliotek har gått från att ställa in verksamhet på grund av coronakrisen till att ställa om. Nu försöker man hitta nya vägar för att nå de äldre som inte längre kan komma till DigidelCentret.

Läs mer