Handled genom att sitta på händerna

Foto från Motala DigidelCenter

Som digital handledare är det lätt att ta över helt. Med besökarens mobil i handen går det lättare och snabbare att visa och förklara. För att motverka den impulsen har DigidelCenter i Motala myntat ett eget begrepp för handledningen: sitta på händerna-pedagogik.

Susanne Kastbom är IKT-handledare och verksamhetsansvarig på DigidelCenter i Motala. Hon tror att förklaringen till att det ibland är så lätt att ta över besökarens utrustning kan vara tidsbrist, men ibland även ett önskemål från den som söker hjälp.

– Vi som jobbar med detta märkte att vi gång på gång trillade i fällan. Det var då begreppet sitta på händerna-pedagogik myntades. Det är en enkel mening som blir en påminnelse i det dagliga arbetet.

Varför ska man handleda på det sättet?
– Eftersom det ska vara hjälp till självhjälp, så är det viktigt att besökaren själv äger problemet. Handledningen ska göra det möjligt för personen att lösa problemet på egen hand vid kommande tillfällen. Om man tycker att denna metod är svår att följa så är tipset att fysiskt placera händerna mellan ben och stol – och låta dem stanna där!

Susanne Kastbom betonar att det gäller att sätta sig på händerna redan från början. När en person kommer in för att få hjälp med något på sin mobiltelefon, kan handledare be personen att visa hur hen gör. Där det tar stopp gäller det att förklara, utan att ta ifrån personen telefonen.

– Du behöver guida personen endast genom att tala. Man kan säga något om hur en webbsida är uppbyggd. Förklara ord som “hamburgermeny” eller att kontaktuppgifter oftast finns längst ner. Visa några olika webbsidor om det finns tid. Titta på dem tillsammans och upptäck hur de är uppbyggda.

Tanken med att sitta på händerna är förstås att besökaren ska ta kontroll över sitt digitala liv och inte vara beroende av andra. Det gäller också att vara uppmuntrande och ingjuta trygghet.

– Det är en konst som man kanske behöver träna på som handledare. Det är okej att det tar lite tid för personen du hjälper att hitta rätt. Det tar den tid det tar, säger Susanne Kastbom

När ska man använda den här metoden och när ska man inte använda den?
– Den här metoden passar personer som man märker vill kunna själva, och som man tror kan klara det. Det passar kanske inte besökare som kommer in en gång i månaden för ett specifikt ärende vid publika datorer. En månad är lång tid och det kan vara svårt att minnas alla steg. För den målgruppen kan man föreslå att de skriver ner de olika stegen eller fotograferar stegen med sin egen mobiltelefon.

Skribenter: Linda Sävhammar och Annelie Drewsen.
Foto: Birgitta Hellman Magnusson

 

Vidare läsning

→ Läs mer om Problemlösning och handledande samtal på Digiteket

Motala DigidelCenter