Säker digital handledning

Två exempel på hur två skärmar kopplats till samma dator med plexiglas emellan.

Både bibliotekens lånedatorer och möjlighet att få hjälp med digitala frågor är viktiga när allt fler ärenden hanteras över webben. Många kommuner väljer därför att hålla biblioteken öppna, även nu, när coronarestriktionerna hårdnar. Men hur skapar biblioteken en säker miljö både för de anställda och för sina besökare?

På Västerås stadsbibliotek har IT-handledaren Håkan Wester klurat ut en bra lösning för att kunna ge digital hjälp på plats under pandemin.

– Vi kopplade upp två skärmar, två möss och två tangentbord till samma dator. Sen ställde vi upp dem med skyddsskiva emellan. Våra datorer är av äldre modell som använder VGA-kablar. Så jag fick använda en passiv VGA-splitter för att ansluta två skärmar, berättar Håkan Wester.

Har ni flera hdmi-uttag i er dator är det bara att koppla in flera skärmar och välja att spegla skrivbordet. Eller använda en hdmi-splitter. Det behöver inte vara en så avancerad lösning eftersom samma sak ska visas på båda skärmarna.

Digidel Helsingborg blev inspirerade

Sedan den 6 november har Håkan Wester bjudit in till digital fredagsfika om digital delaktighet. Eva Hveem på Digidel Helsingborg deltog vid första tillfället och fick höra talas om hur Västerås stadsbibliotek arrangerat säker digital vägledning.

– Jag blev eld och lågor över Håkans lösning! Vi har haft den digitala handledningen öppen under hela pandemin och det har varit en stor utmaning att genomföra den på ett säkert sätt. Det kan ju vara svårt nog att förklara hur någon ska navigera i en e-tjänst i vanliga fall. Att stå och hjälpa på två meters avstånd är nästan omöjligt, förklarar Eva Hveem.

Nu har Digidel Helsingborg också fått upp en lösning med två skärmar, två tangentbord och två möss kopplade till samma dator med plexiglas emellan.

– Tänk vad vi kan lära och inspireras av varandra bara vi pratar med varandra, säger Håkan Wester. Han passar också på att bjuda in alla som vill till kommande digitala fredagsfikor om digital delaktighet.

Välkommen till fredagsfika om digital delaktighet

Plats: Den digitala IT-hjälpens Teams-rum
Tid: Fredagar klockan 08:30-09:00
Arrangör: Västerås stadsbibliotek

Har ni hittat på en lösning som underlättar digital handledning eller digital inkludering i coronatider?

Dela med er i Digidelnätverkets Facebookgrupp.

Ni kan även skriva in den i formuläret via länk här nedan så ser vi till att dela den vidare på Facebook och/eller i ett blogginlägg här på Digidel.se. 

Formulär för att dela tips på hur man kan skapa säkra miljöer för digital handledning