ALL DIGITAL Weeks 2022

ADW2022-banner

Den Europeiska kampanjen ALL DIGITAL Weeks förlängs till en månad. I år kan du vara med och arrangera aktiviteter mellan den 14 mars och den 14 april. 

ALL DIGITAL Weeks är en europeisk kampanj där alla som arbetar för ökad digital delaktighet kan delta. Det kostar ingenting att anmäla sig men varje aktör bekostar själv sin egen aktivitet.

Anmäl att ni deltar med en eller flera aktiviteter

Här kan du registrera arrangemang under ALL DIGITAL Weeks

Central samordnings- och kampanjfunktion

Digidelnätverkets samordnare bistår alla aktörer som vill medverka under ALL DIGITAL Weeks med grafiskt material (kommer i början på februari) och vägledning.

Huvudteman för kampanjveckan

  • Öka digital kompetens samt främja digital inkludering och tillgänglighet
  • Främja digital läskunnighet och motverka/hantera desinformation
  • Främja användningen av European Digital Competence Framework (DigComp) och utforska utvecklingen av European Digital Skills Certificate (EDSC)
  • Uppnå cybersäkerhet och ett säkrare internet
  • Förbättra STEM- och STE(A)M-färdigheter för samhället och uppmuntra flickor och kvinnors deltagande i STEM-studier och karriärer (STEAM = Science, Technology, Engineering, Arts, and Math)

Originalformulering på engelska

  • Enhancing digital skills and promoting digital inclusion and accessibility
  • Fostering digital literacy and tackling disinformation
  • Promoting the use of the European Digital Competence Framework (DigComp) and exploring the development of the European Digital Skills Certificate (EDSC)
  • Achieving cybersecurity and safer internet
  • Improving STEM and STE(A)M skills for society and encouraging girls’ and women’s participation in STEM studies and careers

Kontakt

För frågor, tips om kontakter eller för att bolla idéer, välkomna att kontakta oss! Samordnare för ALL DIGITAL Weeks 2022 i Sverige: Terese Raymond (länken öppnar ditt e-postprogram)