Studieförbundet som skapar digital gemenskap

Ett collage med bilder, med Maria Nordmark och Tine Youssef i mitten.

Digitaljakten och digitala fikastunder har blivit två populära ingångar till den digitala världen inom studieförbundet Bilda. Det ett av Sveriges tio studieförbund och arbetar bland annat med samhällsfrågor och digital kompetens, med många nyanlända deltagare.

Maria Nordmark är utvecklingsansvarig inom samhälle på studieförbundet Bilda. Hon berättar att Bilda når många grupper som är nya i det svenska samhället, särskilt inom de ortodoxa kyrkorna och den katolska kyrkan.

– Vi har en väldigt stor grupp inom Bilda som är nya i Sverige, där man från början inte har så stort förtroende för samhällets institutioner. Samtidigt finns ett enormt driv bland dem att komma in i och etablera sig i samhället.

Tolk och teknikhjälp

På Bilda i Södertälje arbetar Tina Youssef som verksamhetsutvecklare för samhällsfrågor, i samverkan med föreningslivet och kyrkor. Hon har själv en bakgrund i den koptiska kyrkan och började engagerade sig i Bilda ideellt. Idag arbetar hon bland annat med studieförbundets studiecirklar och har lagt ner mycket arbete på omställningen från fysiska till digitala träffar på grund av pandemin. Ofta är både tekniken i sig och begränsade kunskaper i svenska hinder för deltagarna. Gradvis har hon hittat sätt att lösa problemen, som att ha med tolk när behov finns eller hjälpa deltagarna att kolla internetanslutningen hemma.

– På vår cirkel Trafikkunskap online man kan få hjälp med teorin på flera språk, som arabiska, svenska och persiska. Cirklarna är fulla och har kö. Människor vill lära sig. En annan kurs som går bra online är svenska för nybörjare. Där möter vi mycket svårigheter med tekniken och språket, och försöker hitta ledare som är mångsidiga i språket. Vi har också ganska många Zoom-utbildningar, säger Tina Youssef.

Genom att fånga upp de behov som finns kan Bilda i samverkan med andra föreningar och organisationer, såsom kyrkor, kvinnojourer, ungdomsjourer, scouter, kommuner eller myndigheter, ge det stöd som behövs.

– När vi ser ett behov jobbar vi med det. Då jobbar vi med andra som har samma målgrupp för att inkludera så många som möjligt. Vi har väldigt många volontärledare som kan gå ut i verksamheten, vilket gör att vi kan jobba väldigt brett från att dela ut matkassar till digital kompetens, säger Maria Nordmark.

Digitaljakten

Ett verktyg som används är Digitaljakten, studieförbundets egen version av Teknikjakten, som togs fram av Umeå kommuns bibliotek. Användaren får att antal problem att lösa, såsom att ta reda på vilket nummer ett sms skickats ifrån eller översätta en text på en mystisk lapp. Till Digitaljakten finns en ledarguide och inom organisationen finns coacher som utbilda andra för att arbeta med digital kompetens.

– Vi har använt den som start i våra grupper för att koppla till nyttan med digitala tjänster. Det har varit otroligt uppskattat att kunna prova i en trygg miljö tillsammans med andra, säger Maria Nordmark.

Fika och julblommor ger gemenskap

Under pandemin har intresset för digital kompetens ökat och de enklaste lösningarna har ofta visat sig vara de bästa.

– Vi har till exempel något som heter Fikastunden. Det började med att vi erbjöd fikastunder direkt efter Folkhälsomyndighetens presskonferenser där personer över hela Sverige kunde träffas och diskutera vad som hade sagts.

Det har varit sex personer i varje grupp, med appar som Messenger eller Whats App. Maria Nordmark kallar det för ”den perfekta starten på en digital resa”.

– Fikastunden har betytt mycket för att minska ensamheten och för att skapa en känsla av delaktighet. Men det finns många vägar in i den digitala världen, inte en för alla. Tryggheten är jätteviktigt att ha med. Sedan när man väl kommer igång går det jättefort. På tisdag ska vi ha vårt stora julblomsevent där över 50 personer gör blombuketter inför jul tillsammans!

Länk till Digitaljakten

Länk till Fikastunden

Länk till eventet Skapa ditt jularrangemang online