Skapande, digitala livsberättelser och handledning i Luleå

Miljöbild av Skaparytan på Luleå Digidelcenter, där några datorer och skyltar om att skapa syns.

Från första dagen har DigidelCenter Luleå haft besökarnas behov i centrum. Men för att invånarna ska få riktigt bra digital handledning måste även personal inom andra delar av kommunen få fortbildning. Snart blir Luleås interna e-utbildning tillgänglig för fler kommuner.

När DigidelCenter Luleå slog upp dörrarna för första gången bjöds representanter från en rad olika referensgrupper till invigningen, bland annat en äldre kvinna. Hon såg sig omkring i den nymöblerade lokalen och sa genast:

– Ingen kommer att våga komma in här. Ni måste sätta upp en skylt om att det inte finns några dumma frågor.

Så blev det och Luleå DigidelCenter har numera två motton för hela verksamheten: ”Det finns inga dumma frågor” och ”Ingen kan allt – vi lär oss tillsammans”.

Samverkan med äldresupport

Ingela Karlsson Broström är bibliotekarie och var med och byggde upp verksamheten. Hon berättar att samverkan har varit centralt från början, inte minst med kommunens äldresupport. Äldresupporten ger information, råd och stöd till äldre för att de ska få en mer aktiv och meningsfull vardag, och i samarbete med DigidelCenter har kommunens äldre erbjudits studiecirklar för att de ska kunna bli mer digitalt delaktiga.

– Upplägget utgick från EU:s åtta nyckelkompetenser och vi hade fem träffar, ofta 2 timmar med halva tiden för prat och halva tiden för att jobba på en egen enhet, förklarar Anna Dahlquist, som är utvecklare med inriktning digitalisering i Luleå.

DigidelCenter ska också vara ett stöd för kommunens personal, till exempel hemtjänstpersonal och bibliotekarier. Det märks inte minst på hur satsningen på en ny Skaparyta med fokus på berättande genomförs.

–  En stor del handlar om personalfortbildning. Det måste gå hand i hand – medborgarna och personalen – hela tiden, säger Anna Dahlquist.

Digitala livsberättelser

Som en del av ett treårigt projekt som ska stödja berättande, skapande och digital delaktighet ska invånarna få göra livsberättelser med hjälp av digitala verktyg.

– Tanken var från början att de äldre skulle få berätta för yngre barn om sin uppväxt och hur det var då. Vi hade fått pengar för att göra grupper för barn och seniorer, men så kom pandemin …, säger Ingela Karlsson Broström.

Lösningen blev att göra intervjuer med äldre via Teams. De får välja ut 10–15 bilder från livet och berätta om dem. För att personalen ska kunna arbeta med invånarnas livsberättelser har de först fått göra sina egna.

– Vi vill lyfta den lilla människans berättelse. Biblioteket ska inte bara innehålla författarnas berättelser. Personalen har fått börja med att skapa egna livsberättelser, för att bättre kunna stödja besökarnas, säger Anna Dahlquist.

Bättre handledning med e-utbildning

Självklart kan invånarna vända sig till DigidelCenter för att få handledning i den digitala vardagen. Ingela Karlsson Broström berättar att en del som kommer är lite generade över att behöva hjälp eller känner sig dumma efter att ha försökt få hjälp av banken eller myndigheter. Hon berättar om en kvinna som ville släktforska och hade frågat banken om bank-id.

 – Hon hade gått in på banken och fått frågan: ”Har du appen?” Men hon fick inte den information hon behövde.

Ingela Karlsson Broström ställde frågor om hur kvinnan skulle använda sin e-legitimation och det visade sig att hon mest skulle släktforska på din bärbara dator.

– Hon hade även reumatism i fingrarna och då kan det vara lättare att hantera ett vanligt tangentbord. Jag föreslog att hon skulle ha ett bank-id i datorn och gå tillbaka till banken och be om hjälp med det. Det gäller att se behoven.

För att ytterligare stärka den digitala handledningen i kommunen har Luleå DigidelCenter i samarbete med kommunens utvecklare tagit fram en e-utbildning. Den riktar sig till handledare, personal på biblioteket, hemtjänsten och övriga kommunen som möter äldre samt volontärer och tar bland annat upp etik, källkritik och juridik.

– Vi kommer att göra en likadan kurs och ta bort allt som har med Luleå att göra, så att andra kommuner kan använda den, säger Anna Dahlquist.

 

Länk till Luleå DigidelCenter