Digital delaktighet – nu når vi ännu fler!

Digidelnätverket har genom regeringsbeslut beviljats bidrag under 2018 för att inrätta en central kampanj- och samordningsfunktion. Syftet är att främja digital delaktighet och möjliggöra för personer att höja sin digitala kompetens. Sedan Digidelkampanjens avslut […]

Läs mer

ALL DIGITAL Week

Den 19-25 mars 2018 arrangerade ALL DIGITAL Week, som är det nya namnet på Get Online Week. Det är en europeisk kampanjvecka där alla som arbetar för ökad digital delaktighet kan delta.

Läs mer