Digitala möten stärker samarbetet inom SeniorNet

Porträttbild av Carl-Olof Strand.

När den ideella föreningen SeniorNet Sweden skulle lansera en ny guide för handledare var digitala mötesverktyg det enda sättet att nå ut till de lokala klubbarna. Lanseringen blev det första stora digitala mötet inom organisationen – och visade på ett stort behov av att dela kunskap och erfarenheter mellan lokalföreningarna.

År 2011 blev Carl-Olof Strand pensionär efter att ha arbetat som bland annat ekonomichef inom Posten. Han sökte något att ägna fritiden åt. Av en slump fick han kontakt med den lokala SeniorNet-klubben hemma i Tyresö. Några år senare blev han ordförande för Tyresöklubben, med omkring 200 medlemmar, samt styrelseledamot i riksorganisationen SeniorNet Sweden. Idén är enkel: Seniorer lär seniorer IT. Verksamheten för de knappt 9000 medlemmarna i landet sker i 45 lokala klubbar.

Nyfiken på Zoom

I Tyresö erbjuds medlemmarna i vanliga fall hjälp med datorer och mobiler två gånger i veckan. Dessutom kan de gå kurser, besöka föreläsningar eller få hjälp att släktforska. Som kursledare rekryteras ofta pensionärer som är särskilt duktiga på något IT-relaterat. Under coronapandemin är de fysiska träffarna inställda och medlemmarna kan istället få hjälp via telefon. Intresset för den formen av datorhjälp har dock varit ganska lågt.

Föreningen har även provat att ha aktiviteter via verktyg för digitala möten. Carl-Olof Strand beskriver sig själv – med ett skratt – som Zoomgeneral inom SeniorNet. Det var en roll han tog på sig, eftersom han var nyfiken på tjänsten. Men före coronapandemin hade han aldrig deltagit i videomöten, utöver Skype, Facetime och Messenger med barn och barnbarn.

– Jag argumenterade för Zoom och vi skaffade tidigt en licens i Tyresö. Jag betalade till och med för den själv först. Vi började med att kalla ihop styrelsen. Först hade vi en träff där alla bara kopplade ihop sig och kollade verktyget. Sedan körde vi ett styrelsemöte i Zoom redan i början av april.

Nästa steg blev att genomföra Tyresöklubbens årsmöte via Zoom. Uppslutningen var ungefär som vanligt. De som ville kunde delta i ett testmöte dagen före, för att lära sig använda funktionerna i Zoom.

– Vi har också haft ett kaféevent via Zoom. Folk fick ta med eget kaffe till datorn och fika samtidigt. Då fick vi med 20–25 personer.

Vilka fördelar och nackdelar ser du med att använda digitala videomöten i er verksamhet?

– Det finns två svagheter med att enbart driva verksamheten digitalt. Det ena är att det är svårt att nå huvuddelen av medlemmarna med ett nytt verktyg som Zoom. Det finns säkert ett stort motstånd inledningsvis hos dem som aldrig har testat. Det andra är att vår normala verksamhet är byggd på personliga kontakter. Man kommer ut från lägenheten och får träffa andra. Många kommer 45 minuter tidigare till våra träffar för att fika och samtala med varandra. Den delen är svår att kopiera med digitala verktyg.

– Men när man håller i ett sådant här möte ser man alla som är med i ansiktet. Jag tycker att jag lär känna dem lite bättre än om jag sitter i en föreläsningssal och tittar ut över 30–40 ansikten.

Stort intresse för att dela erfarenheter

Erfarenheterna från den lokala klubbens digitala träffar har Carl-Olof Strand tagit med sig till riksstyrelsen för SeniorNet. De har bjudit in företrädare för de lokala klubbarna till möten och webbinarier, något som varit mycket framgångsrikt. Det första tillfället handlade Handledarguiden, ett projekt som SeniorNet drivit tillsammans med Funka, med medel från Post- och telestyrelsen. Handledarguiden är ett verktyg för alla som arbetar med att ge IT-kunskaper till äldre.

– Vi hade ett seminarium i början av maj, där klubbarna fick ställa frågor till projektledaren. Det blev väldigt uppskattat, men tog betydligt längre tid än planerat. Vi märkte att det fanns ett stort behov att prata med varandra och berätta vad man gjorde under coronapandemin.

Därför blev det ännu ett möte med de lokala klubbarna med inriktning mot coronasituationen och vad SeniorNet kan erbjuda sina medlemmar under tiden.

– Då var vi faktiskt 58 deltagare. Det var det största möte vi har haft, säger Carl-Olof Strand.

På några få månader har föreningen och de olika lokala klubbarna hittat en mängd sätt att fortsätta sin verksamhet via digitala mötesverktyg.

– I Linköping har de haft något slags webbcafé och i Botkyrka har man haft mobiljunta via Zoom. I Örebro finns en Zoomkunnig person som har skrivit en guide som han har delat med sig av till hela SeniorNet Sweden. Den brukar jag skicka ut inför möten.

Bättre samverkan trots karantän

Enligt Carl-Olof Strand har de nya omständigheterna gjort att organisationen blivit bättre på att dela med sig av kunskap och erfarenheter till varandra.

– Det har fungerat väldigt bra att ha en kontaktyta med klubbarna runtom i Sverige. Tidigare har vi bara haft sådana kontakter vid fysiska årsmöten eller verksamhetskonferenser en till två gånger per år. Nu har vi haft två möten på två månader med klubbarna. Jag känner mig övertygad om att det kommer att finnas kvar en digital del i verksamheten framöver.

Om karantänen har lett till ett ökat intresse för IT bland äldre i allmänhet vill Carl-Olof Strand inte uttala sig om med säkerhet. Men han tycker sig se tecken på det i bekantskapskretsen. Fler förstår exempelvis poängen med att kontakta sjukvården eller apoteket digitalt. Och i det stora privata kompisgäng som Carl-Olof Strand och hans fru ingår har de fysiska träffarna under coronakarantänen ersatts med Zoom.

– För de flesta var det nytt, men de som är 70–80 år har snabbt lärt sig. Jag tror ändå man kan säga att från vårt perspektiv har det skett en utveckling under den här våren när det gäller intresset för och kunskap om de digitala verktygen. 

Foto: Privat

Länk till SeniorNet Sweden

Länk till SeniorNet Tyresö

Länk till Handledarguiden