Video från Digidelnätverkets spår på IND18

Scenen under Internetdagarna

Ett digitaliserat samhälle bygger på medborgarnas digitala kompetens. Att alla kan ta del av samhällets e-tjänster och vara medvetna användare av internet är viktigt – både på individnivå och för en hållbar samhällsutveckling. Det gäller att ständigt uppdatera sin digitala kompetens. Det är en viktig demokratifråga.

Videon här visar hela sändningen som är 6 timmar och 10 minuter lång. Längre ner på sidan har vi länkat alla programpunkter till respektive videoinspelning från dagen.

Programmet för dagen.

Alla programpunkter är länkade till en video på Youtube.

10:30-10:40
Hur ökar vi den digitala kompetensen (1:06 min)
Terese Raymond, Nationell koordinator Digidelnätverket

10:40-11:30
Digitala kompetenser för välfärdens tjänster (49:30 min)
Elin Wihlborg, Professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet

11:30-12:00
Digital kompetens och trygghet – lägesbilder från Digitaliseringsrådet (27:36 min)
Emily Nordqvist, Kommunikationsansvarig och projektledare Digitaliseringsrådet
Jörgen Ahlström, Analytiker Digitaliseringsrådet

12:00-12:30
Så ser det ut – och så jobbar Internetstiftelsen

Resultat från Svenskarna och internet 2018 (16:26 min)
Pamela Davidsson, Statistikchef Internetstiftelsen

Så fungerar internetkunskap.se (10:44 min)
Björn Appelgren, Projektledare Internetstiftelsen

Så mäter vi framgång som digitalt museum (6:41 min)
Jörgen Löwenfeldt, Verksamhetsansvarig Internetmuseum

14:00-15:00
Hur vet du att det funkar? Att nå ut och att få effekt!

Kurzgesagt, In a nutshell (31:37 min)
Patrizia Mosca, COO & Executive Producer Kurzgesagt
(på engelska)

Hur vet du att det funkar? (12:18 min)
Axel Pettersson, Projektledare Wikimedia Sverige

Så kan du börja redigera Wikipedia (4:10 min)
Axel Pettersson, Projektledare Wikimedia Sverige

15:30-17:00
Digital strategi i praktiken – mötesplatser, tillgänglighet, samverkan och synergieffekter.

Så fungerar Digidel Helsingborg (16:08 min)
Josefin Andersson, Projektledare Digidel Helsingborg

Digitala servicecenter Västerbotten (13:03 min)
Rebecca Eriksson, Projektledare Länsbiblioteket i Västerbotten

Väsby Makerspace – en demokrativerkstad (14:52 min)
Per Falk, IT-strateg och processledare Väsby Makerspace

Digidelnätverket – digital kunskap åt alla (11:30 min)
Terese Raymond, Nationell koordinator Digidelnätverket

Panelsamtal – Digital strategi i praktiken (21:04 min)
Moderator: Johanna Koljonen
Deltagare: Josefin Andersson, Rebecca Eriksson, Per Falk och Terese Raymond

Avslutning (02:18 min)
Johanna Koljonen, Moderator