Regeringen gör en miljonsatsning på digital delaktighet

Grafik som visar en Sverigekarta och digitala symboler

Regeringen gör en miljonsatsning på digital delaktighet. Nu ska de som aldrig eller sällan använder internet nås. För det har Digidelnätverket beviljats 1,65 miljoner kronor under 2019.

Enligt Internetstiftelsens rapport ”Svenskarna och internet” från 2018 använder 1,1 miljoner svenskar aldrig eller sällan internet. De allra flesta som inte använder internet har aldrig heller testat, 77 procent. Endast var femte har använt internet tidigare men slutat. Slutsatsen som Internetstiftelsen drar är att de som någon gång börjat använda internet ofta fortsätter.

– I år vill vi hitta nya vägar till de som aldrig eller sällan använder internet. Det finns så mycket att vinna på att motverka ett digitalt utanförskap. Det handlar om att alla ska känna sig delaktiga i det samhälle vi lever i idag, säger Terese Raymond, nationell koordinator för Digidelnätverket.

Nätverket Digidel har arbetat för ökad digital delaktighet i över sex år. I lokala och regionala initiativ har tusentals människor fått hjälp med teknik och sina digitala frågor. I takt med att allt fler samhällstjänster blir digitala måste också hela befolkningen öka sin digitala kompetens.

– Nyckeln till att vilja använda internet är att hitta tjänster som faktiskt hjälper eller sätter guldkant på vardagen. Vi har ett starkt nationellt nätverk, resurser för att sprida goda exempel och via samverkansledningen har kansliet också en fin överblick på aktuella projekt i landet, säger Terese Raymond, nationell koordinator för Digidelnätverket.

Regeringen har beslutat att tilldela Digidelnätverket (genom föreningen Sambruk i Sverige) 1 650 000 kronor för aktiviteter under 2019 som främjar digital delaktighet.

– Digitaliseringen av tjänster och samhällsservice ökar. Det är i grunden bra, men vi måste se till att alla ges möjlighet att vara en del av utvecklingen. Därför skjuter vi nu till medel till Digidelnätverket, som har en viktig funktion i det arbetet, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Kontakt

Terese Raymond
Nationell koordinator, Digidelnätverket
Mobil: 076-000 13 15
E-post: terese@aprendi.se

 

Om Digidelnätverket

Nätverket Digidel är ett samarbete för alla som vill vara med och främja digital delaktighet. Till exempel bibliotek, folkbildningsorganisationer, SeniorNet, kommuner och myndigheter. Nätverket startades 2013 i samband med den nationella Digidel-kampanjen. Centralt finns en samordnings- och kampanjfunktion som bland annat hjälper lokala initiativ och 18 DigidelCenter runt om i landet.

→ Läs rapporten “Svenskarna och internet 2018”

→ Läs regeringens pressmeddelande om satsningen 2019