ALL DIGITAL Week 2019

ALL DIGITAL Week - bild med Europa och symboler

ALL DIGITAL Week är en europeisk kampanjvecka där alla som arbetar för ökad digital delaktighet kan delta. Det kostar ingenting att anmäla sig och varje aktör bekostar själv sin egen aktivitet. ALL DIGITAL Week 2019 äger rum den 25-31 mars.

Årets tema:

  • Främja mediekunnighet genom att utveckla kritiskt tänkande och digital läs- och skrivkunnighet.
  • Skapa trygghet och tillit till teknik genom att utveckla kunskap om säkerhet online.
  • Förbättra anställningsbarhet genom att utveckla rätt kompetens för nya digitala jobb.

Digidelnätverkets nationella grupp har anmält Sveriges deltagande under ALL DIGITAL Week och samlar alla aktiviteter i Sverige.

Anmäl ditt arrangemang
→  Läs mer på kampanjsidorna för ALL DIGITAL Week