Årsrapport 2018

Digidel-logo med texten årsrapport 2018

Året som gick var det första i en treårig satsning på en en central kampanj- och samordningsfunktion för Digidelnätverket. Och vilket år det blev! Det är med stor glädje vi från centralt håll kan konstatera att allt fler regioner inkluderar satsningar på digital delaktighet inom sitt digitaliseringsarbete.

Den här rapporten sammanfattar året som gick. Här finns även sammanställningar från kampanjveckorna ALL DIGITAL Week och eMedborgarveckan. Vi önskar trevlig läsning!

Länk till Digidel Årsrapport 2018 (PDF)

Sedan Digidelkampanjens avslut för sex år sedan har nätverket Digidel arbetat för ökad digital delaktighet. I lokala och regionala initiativ har tusentals människor fått hjälp med teknik och sina digitala frågor. I takt med att allt fler samhällstjänster blir digitala måste också hela befolkningen öka sin digitala kompetens.

– Att vara digitalt delaktig är en del i att vara socialt delaktig. Det påverkar hälsa och välbefinnande. Att kunna använda de tjänster man behöver och vill ha för att klara sin vardag, ett aktivt liv och sociala kontakter – det är förutsättningar för att känna sig delaktig i samhället, säger Terese Raymond, koordinator för Digidelnätverket.

Digidelnätverket består av alla de aktörer som väljer att delta och samarbeta med insatser kostnadsfria för deltagare, för att öka digital delaktighet och digital kompetens i Sverige. Aktörer i Digidelnätverket lokalt och regionalt är till exempel bibliotek, SeniorNet, studieförbund, kommuner, föreningar, regioner och myndigheter.

Nationellt finns en samverkansledning som också fungerar som ett nätverk. Där ingår nationella organisationer för aktörer i nätverket, myndigheter, SKL samt Internetstiftelsen. Varje aktör deltar och genomför insatser utifrån den egna organisationens roll och uppdrag. Samverkansledningen är en viktig arena för att överblicka och överbrygga sektorspecifika satsningar inom digital delaktighet och digital kompetens. För den nationella administrativa samordningen svarar Föreningen Sambruk.

Under 2018 har även samarbete och dialog mellan Digidelnätverket, myndigheter och organisationer ökat nationellt, regionalt och lokalt. Regeringssatsningar som till exempel Digitalt först med användaren i fokus (KB), 15 nya DigidelCenter (Internetstiftelsen) och regionala digitaliseringskoordinatorer (Tillväxtverket) stärker Digidels arbete, tillsammans med det strategiarbete som pågår i regioner och kommuner. Vi blir starkare tillsammans och kan dra nytta av synergieffekter och av varandras kunskaper.

Har ni frågor till Digidelnätverket är ni varmt välkomna att kontakta Terese Raymond (koordinator).
E-post: hej@digidel.se
Telefon: 076-000 13 15