Norrköping

Satsar på forskning och ny teknik

Norrköpings DigidelCenter finns på huvudbiblioteket men aktiviteter sker på bibliotekets filialer och andra platser i kommunen. Där hjälper personalen besökarna med telefonen, att lära sig använda sin dator eller förstå sig på myndigheters sidor. Men centret är inte bara till för ovana digitala användare – här kommer finnas möjligheter att testa ny teknik – som en 3D-skrivare och VR.

Inom DigidelCentret sker regelbunden verksamhet ungefär 13 timmar i veckan. Under rubriken ”Teknikhjälp” erbjuds handledning med teknik och digitala frågor. Det kan handla om allt från hur man använder en surfplatta till att lära sig att använda sociala medier. På måndagar finns även teknikhjälp på arabiska. För aktuella drop-in-tider, se bibliotekets hemsida.

3D-teknik och digitalt skapande

På stadsbiblioteket finns det möjlighet att för vem som helst testa på kreativt skapande som till exempel bild- och ljudredigering. Det genomförs också workshops där besökare till exempel kan lära sig om musikproduktion och enklare programmering.

Forskning om digital inkludering

Under de närmaste två åren ska en forskningsgrupp från Linköpings universitet granska bibliotekens roll för digital inkludering, med Norrköping som forskningsfokus. ”Forskarna ska undersöka hur biblioteken redan i dag arbetar för digital inkludering och hur personalens kompetens kan höjas för att ytterligare förbättra det arbetet”, står det på Linköpings universitets webbplats. Projektperioden sträcker sig från 1 juli 2018 till 31 december 2020.

Kontakta DigidelCenter i Norrköping

Adress: Södra Promenaden 105, Norrköping
Projektledare: Gustav Hedlund
E-post: gustav.hedlund@norrkoping.se
Telefon: 011-15 26 65 eller 011-15 27 06 (biblioteket)
Webbplats: https://www.gotabiblioteken.se/web/arena/norrkoping-bibliotek

Fakta Norrköpings kommun

Antal invånare:
141 676 st

Areal:
1500 kvadratkilometer

Öppnade DigidelCenter:
2019. Fick projektstöd från regeringen och Internetstiftelsen i utlysningen hösten 2018.

Hoppa till huvudnavigering