Norrköping DigidelCenter

Satsar på forskning och ny teknik

Norrköpings DigidelCenter kommer att finnas på huvudbiblioteket. Där ska personalen hjälpa besökarna med telefonen, att testa en läsplatta eller använda olika myndigheters sidor. Men centret ska inte bara vara till för ovana digitala användare – här kommer finnas möjligheter att testa ny teknik – som en 3D-skrivare.

Det nya DigidelCentret ska vara bemannat 20 timmar i veckan. Under rubriken ”Teknikhjälp” erbjuds handledning med teknik och digitala frågor. Det kan handla om allt från hur man använder en surfplatta till att lära sig att använda olika myndigheters sidor. På måndagar finns även teknikhjälp på arabiska.

För aktuella drop-in-tider, se bibliotekets hemsida.

3D-teknik och programmering

Det finns också planer på att utöka biblioteket med bland annat en 3D-srkivare och möjligheten att testa nya digitala verktyg, som att skapa filmer eller lära sig programmering.

Stadsbiblioteket har en filial i Mirum Köpcentrum i Hageby också, och tillsammans med DigIT (Kulturskolan) finns ett DigidelCenter-lokal där också.

Forskning om digital inkludering

Under de närmaste två åren ska en forskningsgrupp från Linköpings universitet granska bibliotekens roll för digital inkludering, med Norrköping som forskningsfokus.
”Forskarna ska undersöka hur biblioteken redan i dag arbetar för digital inkludering och hur personalens kompetens kan höjas för att ytterligare förbättra det arbetet”, står det på Linköpings universitets webbplats.
Projektperioden sträcker sig från 1 juli 2018 till 31 december 2020.

Kontakta DigidelCenter i Norrköping

Adress: Södra Promenaden 105, Norrköping
Projektledare: Gustav Hedlund
E-post: gustav.hedlund@norrkoping.se
Telefon: 011-15 26 65 eller 011-15 27 06 (biblioteket)
Webbplats: https://www.gotabiblioteken.se/web/arena/norrkoping-bibliotek

Fakta Norrköpings kommun

Antal invånare:
141 676 st

Areal:
1500 kvadratkilometer

Öppnade DigidelCenter:
2019. Fick projektstöd från regeringen och Internetstiftelsen i utlysningen hösten 2018.

Hoppa till huvudnavigering