Mariestad

Utökar servicen kring det digitala

I Mariestads kommun är planering kring DigidelCenter på Stadsbiblioteket i full gång. Under eMedborgarveckan 2019 smygstartade verksamheten då det erbjöds föreläsningar och drop-in verksamhet.

I Mariestad finns en rad olika samarbeten inom de kommunala verksamheterna som syftar till att både utveckla servicen kring det digitala och att göra den tillgänglig. Samarbeten planeras med studieförbund, organisationer och exempelvis kollektivtrafiken, men även den privata sektorn som apotek, banker med flera.

Bibliotek har i alla tider arbetat med information och service. Att den digitala världen växer oavbrutet innebär att besökares frågor om både teknik och information i alla dess former ökar. Så frågor om mobiltelefoner, surfplattor, e-böcker och hur en använder en dator eller hittar något på internet är inte nytt för en biblioteksanställd. Men frågorna är fler och mer komplexa idag.

Kunskap och kompetens

Bibliotekets personal arbetar med att hålla sig uppdaterade i den svindlande digitala utvecklingen. Bland annat så pågår en intensiv intern fortbildning under hösten för att säkra upp servicen för den digitala verksamheten. Detta görs med stöd av Stärkta bibliotek, Kultur i Väst och interna medel.

DigidelCentrets service finns i bibliotekets dagliga verksamhet, men vid särskilda drop-in tillfällen finns extra personal på plats för att svara på frågor. Servicen kommer att utvecklas till att omfatta tillfällen med tematräffar och aktörer som medverkar med handledning och information.

Digital drop-in måndagar kl 15-17 med start 2 december 2019

Övrig tid går det bra att boka tid för digital hjälp.

Kontakta DigidelCenter i Mariestad

Adress: Mariestads stadsbibliotek
Drottninggatan 12
Projektledare: Nils Nimsjö
E-post: nils.nimsjo@mariestad.se
Webbplats: Mariestad.se

Fakta Mariestads kommun

Antal invånare:
ca 24 400 st

Areal:
1503 kvadratkilometer

Öppnar DigidelCenter:
Hösten 2019

Hoppa till huvudnavigering