Gällivare

Utökar de digitala servicetjänsterna

I Gällivare kommun planeras ett DigidelCenter på servicepunkten i Skaulo, i Soutujärvibygden. Men ambitionen är att de digitala projekten och aktiviteterna ska ske i flera delar av kommunen.

Gällivare är en av tre kommuner i Västerbotten som nu etablerar ett DigidelCenter inom ramarna för Internetstiftelsens satsning på 15 utvalda kommuner i Sverige. I Gällivare har man sedan innan ett samverkansprojekt inom kommunens serviceställen som syftar till att utveckla och tillgängliggöra service. Med DigidelCenter hoppas man kunna utöka servicen av digitala tjänster.

Skaulo blir strategisk mittpunkt

Den centrala verksamheten kommer att etableras på servicepunkten i Skaulo, i den aktiva Soutujärvibygden. Men tanken är att aktiviteterna ska arrangeras på flera platser i kommunen (som exempelvis Hakkas, Nattavaara, Dokkas/Leipojärvi, Ullatti och Tjautjas) utifrån olika behov hos invånarna. Inom kommunen drivs även andra digitala projekt, som exempelvis:

  • Service i samverkan utvecklar Gällivare kommun
  • Bredbandsutbyggnad
  • Smarta hållarbara byar
  • Täckningskollen

Kontakta DigidelCenter i Gällivare

E-post: digidelcenter@gallivare.se
Fakta Gällivare kommun

Antal invånare:
17 630 st

Areal:
16 818 kvadratkilometer

Öppnar DigidelCenter:
Fick projektstöd från regeringen och Internetstiftelsen i utlysningen hösten 2018. Öppnar under hösten 2019.

Hoppa till huvudnavigering