Gällivare

Gällivare kommun har ett DigidelCenter på servicepunkten i Skaulo, i Soutujärvibygden.

Servicepunkten i Skaulo är den geografiska utgångspunkten för arbetet, men aktiviteterna arrangeras på flera platser i kommunen (som exempelvis Hakkas, Nattavaara, Dokkas/Leipojärvi, Ullatti och Tjautjas) utifrån olika behov hos invånarna. Inom kommunen drivs även andra digitala projekt, som exempelvis:

  • Service i samverkan utvecklar Gällivare kommun
  • Bredbandsutbyggnad
  • Smarta hållarbara byar
  • Täckningskollen

Kontakta DigidelCenter i Gällivare

E-post: digidelcenter@gallivare.se
Webbsida: DigidelCenter i Gällivare

Fakta Gällivare kommun

Antal invånare:
17 630 st

Areal:
16 818 kvadratkilometer

DigidelCenter sedan:
Fick projektstöd från regeringen och Internetstiftelsen i utlysningen hösten 2018.
Öppnade under hösten 2019.

Hoppa till huvudnavigering