Kristianstad DigidelCenter

Under 2021 öppnar Kristianstad DigidelCenter – en mobil och uppsökande verksamhet med sin stationära bas på Kristianstads stadsbibliotek.

Kristianstad DigidelCenter kommer att arbeta för att skapa digitala lärmiljöer genom ett lärcenter som utgår från två huvudsakliga spår; hjälp och vägledning i den digitala vardagen samt digitalt skapande och möjlighet att få prova på ny teknik – detta i syfte att stärka invånarnas digitala kompetens och motverka digitalt utanförskap.

Ambitionen är att Kristianstad DigidelCenter ska byggas på en bas av befintlig biblioteksverksamhet för att skapa förankring och långsiktighet utifrån invånarnas behov. Kristianstad DigidelCenter kommer att vara en mobil och uppsökande verksamhet med sin stationära bas på Kristianstads stadsbibliotek.

Personlig hjälp, föreläsningar och prova på-verksamhet

Planen och målbilden är att utveckla det befintliga konceptet ”Teknik-drop-in”, utöka bemanningen och att även erbjuda möjlighet att boka personlig hjälp med digitala verktyg och tjänster. Programverksamhet i form av föreläsningar/seminarier, prova på-verksamhet och digitala aktiviteter för barn och unga står också på agendan.

Öppnar 2021

Just nu pågår ett utrednings- och planeringsarbete där projektgruppen kartlägger behov och resurser, genomför brukarundersökningar, införskaffar teknisk utrustning och omvärldsbevakar. Biblioteken i Kristianstad planerar för en invigning av Kristianstad DigidelCenter under 2021..

Kontakt

Projektsamordnare: Mimmi Ly
E-post: mimmi.ly@kristianstad.se

Fakta Kristianstads kommun
Antal invånare:
85 940 st
Areal:
1 346 kvadratkilometer
Öppnar DigidelCenter:
2021.

Hoppa till huvudnavigering