Kristianstad

Nu har Digidel Kristianstad öppnat! En mobil och uppsökande verksamhet med sin stationära bas på Kristianstads stadsbibliotek.

Digidel Kristianstad är en verksamhet med fokus på digital kompetens, delaktighet och livslångt lärande. Digidel Kristianstad arbetar för att skapa digitala lärmiljöer genom ett lärcenter som utgår från två huvudsakliga spår; hjälp och vägledning i den digitala vardagen samt digitalt skapande och möjlighet att få prova på ny teknik – detta i syfte att stärka invånarnas digitala kompetens och motverka digitalt utanförskap.

Verksamheten drivs av Biblioteken i Kristianstad. Ambitionen är att Digidel Kristianstad ska byggas på en bas av befintlig biblioteksverksamhet för att skapa förankring och långsiktighet utifrån invånarnas behov. Digidel Kristianstad kommer att vara en mobil och uppsökande verksamhet med sin stationära bas på Kristianstads stadsbibliotek.

Personlig hjälp, föreläsningar och prova på-verksamhet

Planen och målbilden är att utveckla det befintliga konceptet ”Teknik-drop-in”, utöka bemanningen och att även erbjuda möjlighet att boka personlig hjälp med digitala verktyg och tjänster. Programverksamhet i form av föreläsningar/seminarier, prova på-verksamhet och digitala aktiviteter för barn och unga står också på agendan.

Kontakt

Projektsamordnare: Mimmi Ly
E-post: mimmi.ly@kristianstad.se

Fakta Kristianstads kommun
Antal invånare:
85 940 st
Areal:
1 346 kvadratkilometer
Öppnade DigidelCenter:
11 oktober 2021

Hoppa till huvudnavigering