Kristianstad

Kollage med peersoner som använder digital teknik,

Digitalt lärcenter – Digidel Kristianstad är vilande.

Projektet ”Digitalt lärcenter – Digidel Kristianstad” har drivits sedan 2020 och haft som mål att stärka invånarnas digitala kompetens och motverka digitalt utanförskap. Flera uppskattade aktiviteter har genomförts som till exempel Seniorsurfarna, Teknikfika, Teknik-drop in, föreläsningar och spelcirklar.

Aktiviteterna har varit välbesökta och deltagarnas digitala vardag har till stor del underlättats genom den digitala handledningen som erbjudits. Projektet avslutades vid årsskiftet 2022/2023 och verksamheten är i nuläget vilande. För mer information kontakta Magdalena Jeppson, Bibliotekschef, 0733-13 67 35

Digital handledning

På biblioteken kan du få hjälp med digitala vardagsärenden som till exempel informationssökning på internet, utskrifter, kopiering och scanning. Du kan även boka tid för enskild digital handledning.<

Bibliotekens personal kan också hjälpa dig att använda det digitala biblioteket snokabibliotek.se för att söka media, evenemang, reservera och låna om böcker samt hitta boktips.

Biblioteken har också digitala tjänster för e-böcker (Biblio), strömmande film (Cineasterna) och digitala tidskrifter (Pressreader) – fråga på biblioteket så visar vi dig hur dessa fungerar!

Kontakt

Telefon: 044-13 67 07
E-post: digidel@kristianstad.se
Webb: SNOKAbibliotek – Digital handledning

 

Fakta Kristianstads kommun
Antal invånare:
85 940 st
Areal:
1 346 kvadratkilometer
Öppnade DigidelCenter:
11 oktober 2021

Hoppa till huvudnavigering