Motala DigidelCenter

Två personer sitter vid ett bord. Emelie handleder Gunilla, 90 år.

På Motala DigidelCenter finns det både vardaglig bemanning där man kan få hjälp med teknikfrågor men också workshops och studiecirklar med olika teman. Motala DigidelCenter riktar sig till alla målgrupper, oavsett ålder och bakgrund. All verksamhet är avgiftsfri för de som vill delta.

”Motala-modellen” – digitalisering som stärker demokratin

Det DigidelCenter som finns i Motala var det allra första som Internetstiftelsen stöttade. “Motala-modellen” har därför kommit att bli ett slags koncept för DigidelCenter runtom i Sverige. Så här formulerar Motala DigidelCenter hur deras verksamhet är uppbyggd och vilka delar som ingår:

 • All service och verksamhet syftar till att öka den digitala kompetensen hos kommuninnevånarna.
 • Verksamheten är tydligt utformad och lätt att urskilja bland övriga aktiviteter.
 • Verksamheten bedrivs med fördel på flera platser och kan även vara uppsökande.
 • Projektet är väl förankrat i kommunen, både via vision och delfinansiering.
 • En styrgrupp sätts samman med representanter från kommun, näringsliv och föreningar.
 • Samverkan sker med övrig kommunal verksamhet, studieförbund, näringsliv, föreningar och andra aktörer.
 • Modellen ger möjlighet att prova olika samarbeten och upplägg för att hitta den optimala utformningen för verksamheten.
 • Aktiviteterna är anpassade efter besökarnas behov och förutsättningar.
 • All service och verksamhet ska vara kostnadsfri för besökarna.
 • Verksamheten riktar sig till alla åldrar och verkar för hög jämställdhet, tillgänglighet och integration.
 • Statistik tas fram och dokumentation förs under hela projekttiden.
 • I verksamheten ingår marknadsföring, omvärldsbevakning, att ta emot studiebesök och att delta i konferenser och kunskapsnätverk.
 • Målet med projektet är att de aktiviteter som fungerat bra implementeras i den ordinarie verksamheten efter projekttidens slut.

Besök Motala DigidelCenter

Vill du besöka Motala DigidelCenter? Kontakta projektledare Susanne Kastbom (kontaktuppgifter nedan).

Kontakt

Projektledare: Susanne Kastbom
susanne.kastbom@motala.se
0141-22 54 76, 070-612 53 40

Hoppa till huvudnavigering