Hylte

DigidelCenter är Hylte kommuns center för digital kompetens.

På DigidelCenter kan du få hjälp att hantera din digitala vardag. Det är öppet för drop in under vissa tider, där du kan få svar på dina frågor kring digital teknik. Det kostar inget att få hjälp av oss.

Samhällsvägledning onsdagar

Vi hjälper till både digitalt och på plats med ärenden som gäller olika myndigheter och samhället i stort. Det kan också gälla ärenden till kommunen; t ex socialtjänsten, barnomsorgen eller biblioteket. Du kan även boka tid för enskild handledning

Öppettider

  • Måndag: kl. 10:00-12:00 Drop in
  • Onsdag: kl. 14:00-17:00 Samhällsvägledning
  • Torsdag: kl. 16.00-18.00 DigidelCenter på biblioteksfilialerna, jämna veckor på Torups bibliotek och ojämna veckor på Unnaryds bibliotek
  • Fredag: kl. 10:00-12:00 Drop in

På DigidelCenter finns det modern och inspirerande teknik att prova på. Det kommer också att erbjudas kurser, föreläsningar och workshops i bland annat digitalisering, källkritik, IT-säkerhet och informationssökning. På Hylte kommuns webbsida har vi skapat en länksamling för självstudier inom bland annat källkritik, nätsäkerhet och internetkunskap.

Kontakta DigidelCenter i Hylte

Adress: Fabriksgatan 1, Hyltebruk (Hyltebiblioteket)
Telefon: 0729-65 80 77 eller 0729-65 81 47
E-post: DigidelCenter@hylte.se
Webbplats: DigidelCenter i Hylte

Hylte kommun

Antal invånare:
10 916 st

Areal:
1046 kvadratkilometer

Öppnade DigidelCenter:
2019. Fick projektstöd från regeringen och Internetstiftelsen i utlysningen hösten 2018.

Hoppa till huvudnavigering