Grafiskt material

DigidelCenter märke

Digidel-logo Det finns en gemensam grafisk grund som alla DigidelCenter får använda. Det allra viktigaste är Digidel-märket. Vi erbjuder en grönblå variant och en svart. Hör av er om ni vill anpassa märket på […]

Läs mer

DigidelCenter

Kvinna håller i en mobiltelefon

Teknikutvecklingen går fort och många aktörer har en ambition att nå medborgare på nya sätt. På ett DigidelCenter får kommunens invånare stöd för att kunna ta del av digitaliseringens möjligheter. DigidelCenter drivs i kommunal […]

Läs mer