Insikter från statistikinsamling 1.0

Under 8 veckor i maj och juni 2024 hjälptes vi åt i Digidelnätverket att samla in och kategorisera frågor relaterade till en digital vardag. Totalt registrerades 2210 stycken frågor på bibliotek runt om i landet.

Läs mer

Ny rapport om digitala samhällshinder

Siluett uppkopplad stad med agenda 2030

Rapporten ger en fördjupad bild av hur digital exkludering sker i samhället.

Läs mer

Data om digital vardag

Genom statistik om digitalt vardagstrubbel skapas underlag till förbättringsarbete.

Genom att analysera stora dataset om besökarnas digitala trubbel i vardagen skapas insikter om digitala samhällshinder.

Läs mer

Insatser under All Digital Weeks 2024

Registrera arrangemang under ALL DIGITAL Weeks 2024

Mellan den 13-31 maj pågår All Digital Weeks runt om i Europa. Skriv in dina arrangemang i formuläret så noteras aktiviteterna på Sverige-kartan!

Läs mer

Insikter om behov av vägledning i digital vardag

Hur ofta behövs det, enligt din bedömning, hjälp med att skriva ut/skanna material som ska från en offentlig aktör till en annan?

Vad kan vi lära oss om digital exkludering i samhället baserat på vägledarnas berättelser?

Läs mer

eMedborgarveckan

eMedborgarveckan 10-års jubileum

Den 7-13 oktober är det eMedborgarvecka igen. Och vet ni? I år har både Digidelnätverket och kampanjveckan funnits i 10 år!

Läs mer

All digital weeks 2024

All digital weeks 2024 äger rum 13-31 maj

Den 13-31 maj är det återigen dags för ALL DIGITAL Weeks. Den europeiska kampanjen som ökar digitala färdigheter hos unionens invånare!

Läs mer

Allmänhetens frågor kring digital vardag

Handledning vid lånedator på DigidelCenter i Landskrona

Nu gör Digidelnätverket sin största datainsamling någonsin på temat stödfunktioner som digital självservice har gett upphov till.

Läs mer

Uppstart av nätverk om välfärdsbibliotek

Runt om i landet växer olika former av välfärdsbibliotek fram. Finns det ett behov av att lära av varandra om möjligheter och utmaningar?

Läs mer

Webbinarieserie om att skapa enkla digitala lösningar

Illustration på hand som håller mobiltelefon samt datum för tre webbinarier under hösten 2023. Det är den 11 oktober, den 23 oktober och 14 november.

Under hösten bjuder Begripsam, PRO och Digidel in till tre öppna webbinarier. Syftet är att sprida en öppen metod för att samskapa digitala lösningar och öka kunskapen om kognitiv tillgänglighet.

Läs mer