Borås startar upp Digidel Senior

På bilden sitter två besökare hos Digidel Senior i Borås och utforskar sina tekniska prylar.

Inom kort startar ”Digidel Senior” på 11 mötesplatser runt om i Borås. Digidel Senior är ett nytt koncept inom Digidelnätverket som underlättar för platser att visa att de erbjuder medborgarservice med fokus på digital delaktighet.

På mötesplatserna för seniorer arbetar personalen redan medvetet med teknik-området. De arrangerar bland annat teknikkurser, teknikcaféer och drop-in. – Med Digidel Senior vill vi både visa och utveckla den digitala handledningen som mötesplatserna erbjuder sina besökare, säger Lena Dahlberg som är verksamhetsutvecklare för välfärdsteknik på vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad.

Digidel Senior – ett nytt koncept

Digidel Senior skapades som ett komplement till de befintliga DigidelCenter som har börjat ta form runtom i landet. Ett DigidelCenter ska vara en tillgänglig plats dit alla invånare kan komma för att få hjälp med det digitala. Ett DigidelCenter fungerar även som en nod för kommunal medborgarservice med fokus digital delaktighet.

Digidel Senior är ett koncept för mötesplatser som vill lyfta sitt arbete med digital delaktighet för en viss målgrupp.

Konceptet Digidel Senior skapades tillsammans med verksamhetsutvecklarna för välfärdsteknik samt enhetschefen för mötesplatserna inom vård- och äldreförvaltningen i samarbete med Terese Raymond som är nationell samordnare för Digidelnätverket. Digidelnätverket består av olika aktörer runtom i Sverige, till exempel bibliotek, studieförbund, kommuner, myndigheter och ideella organisationer, som på olika sätt arbetar för att öka delaktigheten och tillgängligheten till digitala tjänster i Sverige.

Borås Stad blir pionjärer i att testa modellen Digidel Senior och här på digidel.se kommer alla att kunna ta del av deras verksamhetsutveckling framöver.

Medborgarservice med fokus på digital delaktighet

I Borås Stad finns det 11 mötesplatser inom vård- och äldreförvaltningen som riktar sig till kommunens årsrika invånare. Alla mötesplatser har öppet på vardagar och är placerade på olika ställen för att vara nära seniorerna. – Digidel Senior i Borås är ett smidigt sätt att skapa medborgarservice med fokus på digital delaktighet. Jag hoppas att fler platser i Sverige kan inspireras av modellen i Borås, avslutar Lena Dahlberg.

Här hittar du Digidel Senior i Borås

Vill du veta mer?

Kontaktperson för Digidel Senior i Borås
Lena Dahlberg, verksamhetsutvecklare
0721-600 604

Enhetschef för mötesplatserna
Linda Svensson Perlstedt
033-35 80 24

Kontaktperson Digidelnätverket
Terese Raymond, nationell samordnare för Digidelnätverket
076-0001315