Var god dröj, myndigheterna digitaliserar (2021)

Framsida - Var god dröj, myndigheterna digitaliserar

Var god dröj, myndigheterna digitaliserar – service till enskilda som inte kan eller vill vara digitala (RIR 2021:8) är en granskningsrapport från Riksrevisionen. Granskningens övergripande slutsats är att tillgängligheten i myndigheternas service via telefon och fysisk kundtjänst i flera fall behöver förbättras, liksom uppföljningen av hur personer som inte använder digitala kanaler upplever den service som erbjuds dem.

Hoppa till huvudnavigering