Bank­do­sor, skam och sms-poesi (2020)

Framsida - Bank­do­sor, skam och sms-poesi

I boken Bankdosor, skam och sms-poesi belyser bibliotekspersonal från hela landet digitaliseringen utifrån sina yrkesroller. I nio essäer får vi följa deras komplexa arbete som inbegriper både känslor och värderingar. Dessutom bidrar tre forskare vid Södertörns högskola med sina perspektiv på detta samhällsfenomen. Boken fördjupar sig i frågor som:

  • Vad betyder egentligen ”digitalisering” och vad gör den med oss människor? Vilken roll spelar jag som medarbetare och chef vid ett bibliotek?
  • Hur kan vi förstå digitalisering utifrån etiska, medieteoretiska och kunskapsteoretiska perspektiv?
  • Hur kommer känslor som skam och rädsla in? Hur förhåller vi oss till företeelser som utanförskap, top-down-styrning, avprofessionalisering och avhumanisering?
  • Bankdosor, skam och sms-poesi vänder sig till alla med intresse för bibliotek, demokrati och digitalisering.

Hoppa till huvudnavigering