Delaktighet i en digital tid (2019)

Framsida - Delaktighet i en digital tid

Under 2019 valde Digitaliseringsrådet att fördjupa frågan om digital delaktighet. Arbetet skedde i samverkan med flera aktörer och organisationer. Bland annat med en forskargrupp vid Linköpings universitet för att kartlägga forskning om digitalt utanförskap.

I rapporten Delaktighet i en digital tid presenteras slutsatser och några viktiga förslag som rekommendationer till regeringen att gå vidare med. Utöver fördjupningsrapporten finns fyra bilagor som bidragit med resultat.
Slutsatsen i fördjupningsrapporten är att samhället behöver växla upp ansvarstagandet för att främja ett digitalt samhälle där alla kan och får vara med. Det behövs styrning och ledning för att motverka att digitalisering bidrar till att samhället ”dras isär” och att grupper marginaliseras genom att de inte kan delta.

Hoppa till huvudnavigering