Digitalt utanförskap (2022)

Framsida - Digitalt utanförskap

Den här förstudien har undersökt hur Stockholms läns 26 kommuner arbetar för att förhindra digitalt utanförskap. Studien har bland annat inventerat kommunernas utmaningar, insatser och behov av kompetens för att möta medborgarna som befinner sig i ett digitalt utanförskap. Förstudien ger även förslag på insatser och projekt som kan genomföras i samverkan inom Stockholms län för att kommunerna ska minska målgruppens instabila ställning på arbetsmarknaden, deras etablering eller återinträde på arbetsmarknaden samt minska målgruppens ekonomiska utsatthet.

Hoppa till huvudnavigering