Digitala Sverige (2021)

Framsida - Digitala Sverige

Varje år gör Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) en samlad analys av digitaliseringen i offentlig förvaltning i Sverige. I den här rapporten finns även förslag på indikatorer för att följa upp digitaliseringen i samhället. Det tredje avsnittet i analysen är extra intressant för alla som arbetar med digital delaktighet. Redogörelsen utgår från två frågor: gör digitalisering det enklare för medborgarna och leder digitaliseringen till att förvaltningen blir mer effektiv?

Hoppa till huvudnavigering